زندگی نامه امام رضا علیه السلام - صفحه 1

درآمد۱

زندگى‏نامه امام رضا عليه السلام‏

بازخوانى زندگانى امام على بن موسى الرضا عليه السلام ، از ابتدا تا شهادت ، داراى نكات بسيار ارزشمند و آموزنده‏اى است. مدّت نسبتاً طولانى امامت امام عليه السلام از يك سو، و شكل‏گيرى جريانات انحرافى و رخدادهاى سياسى از سوى ديگر، زندگى ايشان را از زندگى ديگر امامان ، ممتاز ساخته است. پيش از ارائه متن حكمت‏نامه رضوى، به منظور آشنايى با آن امام ، تاريخ اجمالى زندگى ايشان در هشت بخش ، تقديم خوانندگان عزيز مى‏گردد. بهره‏گيرى از منابع متعدّد و معتبر تاريخى - حديثى و همچنين اختصارنويسى از ويژگى‏هاى اين نوشتار است.

يك. ولادت، نام، كنيه، لقب‏

على بن موسى الرضا عليه السلام در روز پنج‏شنبه‏۲ يا جمعه،۳يازدهم ذى‏قعده‏۴ سال 148 هجرى‏۵در شهر مدينه‏۶ قدم به عرصه گيتى نهاد.
نجمه، مادر امام رضا عليه السلام از دوران حمل خود، اين گونه ياد مى‏كند:
ايّامى كه من به فرزندم على، حامله شدم، هيچ‏گاه سنگينى حمل را احساس نكردم. در آن دوران به هنگام خواب، صداى تسبيح و تهليل و تمجيد از درون شكم خويش مى‏شنيدم. اين صدا، مرا به فزع وا مى‏داشت و سراسيمه مى‏شدم؛ ولى چون از خواب بيدار مى‏شدم، صدا قطع مى‏شد وديگر چيزى نمى‏شنيدم. هنگام وضع حمل نيز، على دو دست خود را بروى زمين نهاده و سر خود را رو به آسمان بلند كرده بود و لب‏هايش حركت مى‏كرد، گويى سخنى مى‏گفت. پس از تولّد فرزندم، پدر بزرگوارش موسى بن جعفر عليه السلام بر من وارد شد و فرمود: «اى نجمه! گوارا باد برتواين كرامت الهى!».
آن گاه من آن طفل را در پارچه ولباسى سفيد پيچيده ، به دست ايشان دادم. موسى بن جعفر عليه السلام در گوش راست او اذان و در گوش چپش ، اقامه گفت و آب فرات خواست. سپس آن آب را در كام او ريخت و آن طفل را به من باز گردانْد و فرمود : «او را بگير كه بقية اللَّه (بازمانده و يادگار خدا) در زمين است».۷

موسى بن جعفر عليه السلام فرزندش را «على» نام نهاد و «رضا» لقبش داد۸ و هر گاه در باره فرزندش مى‏خواست سخنى بگويد ، از او با عنوان «رضا» ياد مى‏كرد والبته اگر فرزندش حاضر مى‏بود ، او را «ابو الحسن» خطاب مى‏كرد.۹
بعدها - شايد پس از شهادت امام رضا عليه السلام - در ميان مخالفان ، شايع شده بود كه مأمون ، چون على بن موسى عليه السلام را براى ولايت عهدى خويش پسنديده بود، به او لقب رضا داده است. امام جواد عليه السلام اين فرافكنى را با سخنان قاطع خويش ، خنثا نمود و فرمود:

1.به قلم فاضل گران‏قدر جناب آقاى مهدى غلامعلى .

2.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج‏۱ ص‏۱۸، الإرشاد: ج‏۲ ص‏۲۴۷، أعلام الورى: ص‏۳۰۲ .

3.مجموعة نفيسة (تاج المواليد) : ص‏۴۸، أعلام الورى: ص‏۳۰۲.

4.مجموعة نفيسة (تاج المواليد) : ص‏۴۸، المصباح ، كفعمى : ص ۵۲۳ . اقوال ديگرى نيز گزارش شده است: ششم،هفتم و هشتم شوّال، يازدهم ذى‏حجه، يازدهم ربيع الأول، يازدهم ربيع الآخر. براى اطّلاع بيشتر ، ر . ك : إحقاق الحق : ج‏۱۲ ص‏۳۴۶ و ج‏۱۹ ص‏۵۵۶، عوالم العلوم : ج‏۲۲ ص‏۲۹.

5.الكافى : ج‏۱ ص‏۴۸۶، تهذيب الأحكام : ج‏۶ ص‏۸۳، الإرشاد : ج ۲ ص ۲۴۷ .

6.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج‏۱ ص‏۱۸، الإرشاد : ج ۲ ص ۲۴۷ ، أعلام الورى : ص‏۳۰۲.

7.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج‏۱ ص‏۲۰ ح ۲.

8.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج‏۱ ص‏۱۴ ح ۲، كشف الغمّة: ج‏۳ ص‏۸۶.

9.همان .

صفحه از 46