دوشنبه 1393/1/18
مدت: 28 دقیقه

معيارهاي برون ديني نقد احاديث - بيان دستاوردهاي نقد حديث ()

مرواریدهای ساختگی (40)

«مرواريدهاي ساختگي» مجموعه درس‌هايي پيرامون احاديث ساختگي است که توسط حجة الاسلام و المسلمين استاد مسعودي ايراد و از راديو معارف منتشر شده است.
يكي از مباحث مهم دانش حديث بحث پديده جعل حديث و اسرائيليات است كه به بحث چگونگي پيدايش و انگيزه هاي جعل حديث و تاثير آن بر منابع حديثي شيعه و سني و همچنين ملاك هاي نقد حديث مي پردازد.
در اين برنامه مباحثي از قبيل: معنا و مفهوم احاديث موضوعه(جعلي)، تاريخچه احاديث موضوعه و زمينه هاي پيدايش آن، آشنايي با سازندگان روايات ساختگي، بررسي شيوه ها و قالب هاي وضع (جعل) حديث، و در نهايت بحث اثبات اتقان و اعتبار منابع مهم و اصلي حديث شيعه مطرح مي شود.

  • مرواریدهای ساختگی (40) (دانلود)