خطبه های حضرت فاطمه(س)

پرسش :

حضرت فاطمه(س) چند خطبه دارد؟پاسخ :

طبق آنچه در نهج الحیاة، ص ۹۹ ـ ۱۲۹ آمده، چهار خطبه از آن حضرت نقل شده است:
یک) در باره ی نکوهش پیمان شکنی
دو) هنگام هجوم به خانه ی حضرت
سه) در مسجد پیامبر
چهار) عیادت زنان مدینه از او.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :