دلیل اختلاف در تاریخ شهادت حضرت فاطمه(س)

پرسش :

چرا در تاریخ شهادت حضرت فاطمه(س) اختلاف وجود دارد؟پاسخ :

یک علت آن است که در گذشته کلمات عربی نقطه گذاری نمی شد. به همین دلیل میان «سبعین» و «تسعین» اشتباه می شد. به این صورت که بعضی قائل شده اند که حضرت فاطمه هفتاد روز بعد از ارتحال رسول خدا(ص) به شهادت رسید و برخی قائل به نود روز شدند.
همچنین به ثبت برخی وقایع تاریخی اهمیت لازم داده نمی شد و نیز به دلیل اینکه اوضاع سیاسی برضد شیعه بود به این پنهان ماندن بیشتر دامن می زد.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :