مهدي (عج) در آينه روايات

نشریه : مجله انتظار شماره ۶

نویسنده : پديدآورنده : سید علی حسینی میلانی
پديدآورنده : بهروز محمدی منفرد

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

نوشتار ذيل برداشتى از سخنرانى حضرت استاد ميلانى است كه در ماه مبارك رمضان پيرامون امام مهدى (عج) ايراد فرموده ‏اند .
در اين نوشتار نقاط اشتراك مسلمانان درباره‏ى حضرت مهدى (عج) بيان شده و برخى از احاديث مورد اتفاق شيعه و اهل سنت‏ بررسى مى‏شود و در ادامه به برخى سؤالات در زمينه مهدويت پاسخ داده شده و معنا و مفهوم حديث‏ شريف (افضل الاعمال انتظار الفرج) تبيين مى‏شود .

کلیدواژه‌های مقاله :امام مهدی (عج)