نگاهى به تفسير منسوب به امام حسن عسكرى عليه السلام

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

تفسير منسوب به امام حسن عسكرى(ع), با ديدگاههاى گوناگون ومتضاد علما و محققان روبه رو شده است. برخى با ديد اعتماد به آن نگريسته و در آثار خود ازآن نقل كرده اند و دسته اى هم با ناباورى و ترديد به آن نگاه كرده وآن را ساختگى دانسته اند.

کلیدواژه‌های مقاله :امام عسکری(ع)، تفسیر اهل بیت (ع)، تفسیر روایی