مبانی رجالی امام خمينی - صفحه 38

مبانى رجالى امام خمينى(ره)

نعمت اللّه صفرى فروشانى ۱

مقدمه

الف) ضرورت بحث

شايد در نظر ابتدايى, چنين تصوّر شود كه با توجّه به اينكه امام خمينى(ره) تأليف مستقلّى در علم رجال از خود به جاى نگذاشته است, از مبانى رجالى منسجمى نيز برخوردار نيست, و ممكن است عده اى نيز اين مسئله را بهانه اى براى خدشه در مبانى فقهى امام(ره) قرار دهند و بدين وسيله, نظرهاى فقهى ايشان و حتّى در مواردى نظريه ولايت فقيه را كه امام(ره) در اثبات آن از روايات نيز استفاده مى كند, زير سؤال ببرند. حتّى ممكن است قدم را از اين هم فراتر گذاشته و در كمال اجتهاد امام(ره) خدشه كنند, با اين استدلال كه امام(ره) خود, در بيان شرايط اجتهاد, نياز به علم رجال را اجمالاً متذكّر شده است. ۲

1.مجتبى طهرانى, مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان, قم, ۱۳۹۵ق, ج۲ (رسالة فى الاجتهاد والتقليد), ص۹۸.

2.الرسائل امام خميني (ره) تذييلات: مجتبي تهراني مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان قم ۱۳۹۵ ق ج ۲ (رسالة في الاجتهاد والتقليد ) ص ۹۸.

صفحه از 124