سخنی در باره گزارش های مربوط به پنهان شدن امام زین العابدین(ع)

سخنی در باره گزارش های مربوط به پنهان شدن امام زین العابدین(ع)

در شماری از گزارش ها آمده است كه پس از واقعه كربلا ، یكی از نیروهای دشمن ، امام زین العابدین علیه السلام را به صورت مخفیانه و جدا از سایر اسیران ، به منزلش برد و مدّتی از او پذیرایی نمود

در شماری از گزارش ها آمده است كه پس از واقعه كربلا ، یكی از نیروهای دشمن ، امام زین العابدین علیه السلام را به صورت مخفیانه و جدا از سایر اسیران ، به منزلش برد و مدّتی از او پذیرایی نمود ، تا آن كه ابن زیاد برای یافتن ایشان جایزه تعیین كرد و وی از ترس كشته شدن ، امام علیه السلام را طناب پیچ ، تحویل ابن زیاد داد .[۱]

این بخش از گزارش های یاد شده ، صحیح به نظر نمی رسد ؛ زیرا مخالف همه گزارش هایی است كه بر حضور امام زین العابدین علیه السلام در كنار اسیران دلالت دارند ،[۲]بویژه گزارش مربوط به ساكت كردن عمّه بزرگوارش[۳]و گزارش سخنرانی امام علیه السلام در كوفه كه پیش از این گذشت .[۴]

افزون بر این ، بعید به نظر می رسد كه غیبت شخصیتی مانند امام زین العابدین علیه السلام در میان اسیران ، مورد غفلت قرار گیرد و بعیدتر ، آن كه ایشان ، جدایی از سایر خانواده و پنهان ماندن را پذیرفته باشد .


[۱] ر . ك : ص ۱۶۷ ح ۲۳۰۲ و ۲۳۰۳.

[۲] ر . ك : ص ۱۰۳ (روانه كردن خاندان سيّد الشهدا عليه السلام به كوفه) و ص ۱۰۷ (وداعِ خانواده امام عليه السلام با شهيدان) .

[۳] ر . ك : ص ۱۱۹ (سخنرانى زينب عليهاالسلام در ميان كوفيان) .

[۴] ر . ك : ص ۱۴۱ (سخنرانى امام زين العابدين عليه السلام در ميان كوفيان) .