آثار تربیتی یاد معاد در زندگی انسان

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1385

چکیده :

(15)
آثار تربیتی یاد معاد در زندگی انسان

بایرامی خانشیر، محمّد

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه قم
استاد راهنما: مؤدّب، سیّد رضا
1385
تعداد صفحات : 249
کلید واژه: یاد معاد، زیارت قبور، بهشت، جهنّم، تجسّم اعمال، ترس از قیامت، برزخ.

چکیده: در این رساله با بهره گیری از آیات و روایات آثار فردی و اجتماعی یاد معاد و مرگ مورد بررسی قرار گرفته است. نویسنده معتقد است که یادآوری معاد و زندگی پس از مرگ جهت گیری زندگی انسانها را اخروی می کند و باعث می شود انسان برای امور اخروی خویش تلاش بیشتری کنند و حتّی المقدور از گناهان و امور حرام اجتناب نمایند. وی در ادامه به علل ترس از مرگ و معاد، موانع یاد مرگ، آثار وابستگی شدید به امور دنیوی در هنگام مرگ و پس از آن، آثار تربیتی تشییع جنازه، دفن و تلقین میّت اشاره کرد و به، بررسی چیستی عالم قبر و برزخ، آثار تربیتی زیارت اهل قبور ومسأله سئوال و جواب در قبر و همچنین ذکر موارد خوف انگیز قیامت، تجسم اعمال؛ شفاعت ودر نهایت ورود در بهشت و جهنّم در قالب ذکر آیات وروایات پرداخته است.

کلیدواژگان :