كسب اطلاعات و تجسس از دیدگاه قرآن و روایات

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مرکز آموزشی : مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
سال دفاع : 1385

چکیده :

(۱۰)
كسب اطلاعات و تجسس از دیدگاه قرآن و روایات

موسوی نژاد، سید عبدالكریم

كارشناسی ارشد فقه و معارف اسلامی
مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی
استاد راهنما: عصموری، علی
۱۳۸۵
تعداد صفحات : ۱۳۵
کلید واژه: جاسوس، اطلاعات امنیتی، تجسّس، تقیه

چکیده: بررسی مبانی كسب اطلاعات امنیتی بر طبق ضوابط فقهی، قرآن و روایات می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده با مراجعه به سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) و با استناد به برخی از آیات و روایات شیوه‌های شرعی و صحیح كسب اطلاعات امنیتی از دشمن مطرح شده و تاكتیك‌های جاسوسی و موضوع تقیه نیز مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. نویسنده به حرمت تجسس در امور دیگران از لحاظ اخلاقی اشاره كرده و موارد جواز آن را با توجه به سیره عملی معصومین علیهم‌السلام بررسی نموده است. وی همچنین به نمونه‌هایی از جاسوسی و كسب اطلاعات از دشمنان در تاریخ صدر اسلام اشاره كرده است.

کلیدواژگان :