برجسته ترين ويژگي هاى ياوران راستين اسلام

برجسته ترين ويژگي هاى ياوران راستين اسلام

در این نوشته به چهار ویژگی اشاره شده است.

به شرحِ اجمالى برجسته ترين ويژگيهاى ياوران راستين اسلام يا به تعبير امام خمینی قدس سره ، بسيجيان ، از نگاه قرآن مى پردازيم :

يك. محبّت خدا

نخستين ويژگى مدافعان راستين ارزشهاى دينى ، محبّت خداست.

قرآن ، درباره اين ويژگى مى فرمايد :

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ .  [خداوند] ، آنان را دوست دارد و آنان [نيز] او را دوست دارند .

امام خمينى قدس سره درباره اين ويژگى مى فرمايد :

بسيج ، شجره طيّبه و درخت تناور و پُر ثمرى است كه شكوفه هاى آن ، بوى بهار وصل و طراوت يقين و حديث عشق مى دهد . بسيج ، مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامى است كه پيروانش بر گلدسته هاى رفيع آن ، اذان شهادت و رشادت سر داده اند .[۱]

و از آنجا كه عشق و محبّت ، فرعِ معرفت و آگاهى است ، آگاهيهاى دينى ، مقدمه رسيدن بسيجى به برجسته ترين ويژگيهاى مدافعان راستين ارزشهاى دينى است و از اين رو ، برنامه ريزى براى تقويت آگاهيهاى دينى بسيج ، از اهمّيت فوق العاده اى برخوردار است .

امام قدس سره براى تقويت آگاهيهاى دينى بسيج ، ضمن توصيه به تشكّل هاى بسيج دانشجويى و طلاّب ، حوزه و دانشگاه را مسئول تقويت مبانى اعتقادى و آگاهيهاى دينى بسيجيان مى داند:

امروز ، يكى از ضرورى ترين تشكّلها ، بسيج دانشجو و طلبه است. طلاّب علوم دينى و دانشجويان دانشگاهها بايد با تمام توان خود در مراكزشان از انقلاب و اسلام دفاع كنند. فرزندان بسيجى ام در اين مراكز ، پاسدار اصول تغييرناپذير «نه شرقى و نه غربى» باشند. امروز دانشگاه و حوزه از هر محلّى بيشتر به اتّحاد و يگانگى احتياج دارند. فرزندان انقلاب به هيچ وجه نگذارند ايادى امريكا و شوروى در آن دو محلّ حسّاس نفوذ كنند. تنها با بسيج است كه اين مهم انجام مى پذيرد و مسائل اعتقادى بسيجيان به عهده اين دو پايگاه علمى است. حوزه علميه و دانشگاه ، بايد چارچوب هاى اصيل اسلام ناب محمّدى را در اختيار تمامى اعضاى بسيج قرار دهند.[۲]

دو . فروتنى و سرافرازى

عشق به خدا ، عشق به همه زيباييها و همه ارزشهاى اعتقادى ، اخلاقى و عملى ، و نيز دشمنى با همه زشتيها و ضد ارزشهاست . دوستى با خدا ، دوستى با همه دوستان خداوند متعال و دشمنى با همه دشمنان اوست.

تولاّ و تبرّا نخستين شاخه محبّت حقيقى نسبت به حضرت حق تعالى است. انسان نمى تواند خدا را دوست داشته باشد و دوستان خدا و ارزشهاى الهى را دوست نداشته باشد و دشمنان خدا و ضدّ ارزشها را دشمن ندارد.

بر اين اساس ، ياوران راستين اسلام از نگاه قرآن با دوستان خدا كه اهل ايمان اند ، فروتن و مهربان اند و در برابر دشمنان خدا ـ كه كفّار ناميده مى شوند ـ سرفراز وقاطع :

أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَـفِرِينَ .  در برابر مؤمنان ، فروتن و در برابر كفّار ، سرافرازند.

امام خمينى قدس سره براى سرفرازى در برابر دشمنان خدا ، پيروان اسلام ناب را به آشنايى به فنون نظامى و دفاعى توصيه مى فرمايد :

ملّتى كه در خطّ اسلام ناب محمّدى صلى الله عليه و آله و مخالف با استكبار و پول پرستى و تحجّر گرايى و مقدّس نمايى است ، بايد همه افرادش بسيجى باشند و فنون نظامى و دفاعى لازم را بدانند ؛ چرا كه در هنگامه خطر ، ملّتى سربلند و جاويد است كه اكثريت آن ، آمادگى لازم رزمى را داشته باشد .[۳]

سه . جهاد در راه خدا

سومين ويژگى ياوران راستين اسلام كه نشانه ديگرى از ايمان و محبّت حقيقى به خداوند متعال ، و دوستى با دوستان او و دشمنى با دشمنان اوست ، جهاد در راه خداست :

يُجَـهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ .  در راه خدا جهاد مى كنند.

جهاد در راه خدا ، در واقع به معناى به كارگيرى همه توان در پيكار با همه ضد ارزشهاى اعتقادى ، اخلاقى و عملى با هدف ايجاد حكومت بزرگ اسلامى و در جهت رشد و تكامل جامعه انسانى است.

امام خمينى قدس سره ، نه تنها بسيجيان ايران ، بلكه بسيجيان جهان اسلام را به آماده شدن براى چنين جهادى توصيه مى كند :

بايد بسيجيان جهان اسلام در فكر ايجاد حكومت بزرگ اسلامى باشند و اين شدنى است ؛ چرا كه بسيج ، منحصر به ايران اسلامى نيست . بايد هسته هاى مقاومت را در تمامى جهان به وجود آورد و در مقابل شرق و غرب ايستاد .[۴]

چهار . مقاومت در برابر تهاجم تبليغاتى

چهارمين و آخرين خصوصيات برجسته بسيجيان راستين ـ كه نشانه ديگرى از محبّت آنان به خدا و ارزشهاى دينى است ـ نهراسيدن از دشمنان و عقب نشينى نكردن در برابر تهاجم تبليغاتى آنان است :

وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .  و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى هراسند.

تهاجم تبليغاتى ، مقدّمه نبرد تسليحاتى است . كسى كه در جنگ تبليغاتى عقب نشينى مى كند ، بى ترديد نمى تواند در صحنه نبرد مسلّحانه ، مدافع اسلام و ارزشهاى دينى باشد.


[۱]صحيفه نور : ۲۱ / ۵۲ .

[۲]همان: ۵۳ .

[۳]صحيفه نور : ۲۱ / ۵۲ ـ ۵۳ .

[۴]صحيفه نور : ۲۱ / ۵۳ .