24 آبان

۲۴ آبان
روز كتاب و كتابخواني
شرح مناسبت:
سهم كتاب در انتقال دانش ‏ها، گاهي به مراتب بيشتر و فراتر از ديگر ابزار آموزشي است. پديد آوردن آثار علمي و فرهنگ مكتوب از توصيه ‏هاي مهم اولياي دين است و با كمك به گسترش دانش، به عنوان يك ميراث فرهنگي براي نسل ‏هاي آينده، ماندگار مي ‏شود. وقتي كتاب، حاصل انديشه ‏ها و تجربه‏ هاي اهل انديشه و معرفت باشد، كتابخانه نيز كانون همايش صاحب‏نظران و موزه پرطراوت و شاداب دانشمندان و صاحبان معارف خواهد بود. يكي از مشكلات و كاستي ‏هاي جامعه ما، گريز از كتاب و پايين بودن سطح فرهنگ مطالعه است. از آن سو، دامنه علوم و موضوعات و كتاب‏ها گسترش يافته است و بايد فرصت و نيروي كتاب خوانان، به خواندن بهترين‏ ها و لازم‏ ترين‏ ها اختصاص دهند. از اين رو، با نام ‏گذاري این روز به نام روز كتاب و كتابخواني، اهميت اين موضوع بيشتر از قبل مطرح مي ‏گردد تا به عنوان يك فرهنگ در جامعه نهادينه شود.
منبع : برنامه روزشمار تاريخ ازمركز پژوهشهاي صدا و سيما
آیات و روایات متناسب :
روز كتاب و كتابخواني
امام علي‏عليه السلام :
الكُتبُ بَساتينُ العُلَماءِ
كتاب‏ها بوستان‏هاي دانشمندان‏اند
غررالحكم و دررالكلم ، ح ۹۹۱ .
امام علي‏عليه السلام :
نِعمَ المُحَدِّثُ الكِتابُ
چه سخن‏گوي خوبي است كتاب!
غررالحكم و دررالكلم ، ح ۹۹۱ .
امام علي‏عليه السلام :
مَن تَسَلّي بِالكُتبُ لَم تَفُتهُ سَلوَةٌ
كسي كه با كتاب آرامش يابد ، هيچ آرامشي را از دست نداده است
غررالحكم و دررالكلم ، ح ۸۱۲۶ .
امام صادق‏عليه السلام :
يأتي عَلَي النّاسِ زَمانُ هَرجٍ لا يأنِسونَ فِيهِ إلاّ بِكُتُبِهِم
روزگار پر آشوبي فرا مي‏رسد كه در آن روز مردم جز با كتاب‏هاي خود انس نمي‏گيرند
الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۲ .