لوازم پیشگیری از جرم از منظر امام علی علیه‌السلام

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : سمانه فتحی
پديدآورنده : مصطفی دلشاد تهرانی
پديدآورنده : سید وحید ابو المعالی حسینی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1 / 19

چکیده :

پیشگیری از جرم،‏ از مهم‌ترین راه‌کارهای کنترل و کاهش جرم شناسایی شده است. موفقیت در این امر،‏ مستلزم شناسایی و رعایت اصول و قوانین حاکم بر امر پیشگیری از جرم خواهد بود. این مقاله بر آن است تا لوازم پیشگیری از جرم را از منظر امام علی علیه‌السلام شناسایی و استخراج کند؛ چرا که در گفتار و کردار آن حضرت به عنوان یک حاکم و پیشوای بزرگ اسلامی،‏ نکات مهمی در خصوص لوازم پیشگیری از جرم آمده است. برای دست‌یابی به این مقصود،‏ مجموعه آموزه‌های امام علی علیه‌السلام به روش فقه الحدیثی و تشکیل خانواده حدیث،‏ بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت. برآیند پژوهش انجام‌گرفته نشان می‌دهد که تدبیر و برنامه‌ریزی،‏ عدالت‌ورزی،‏ حقوق‌مداری،‏ احترام به کرامت انسانی و اصلاح فرهنگ همگانی،‏ از جمله مهم‌ترین لوازم پیشگیری از جرم در اندیشهٔ امام علی علیه‌السلام می‌باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :لوازم پيشگيري از جرم ، پيشگيري از جرم ، جرم