مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : درسنامه ترجمه قرآن کریم
پديدآورنده : هادی حجت
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1393
تعداد صفحه : 152
قطع : رقعی
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

درسنامه ترجمه قرآن کریم

این نوشته پس از چند دوره تدریس، به صورت کتاب عرضه شده است. مباحث کتاب را می توان به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرد.

این نوشته پس از چند دوره تدریس، به صورت کتاب عرضه شده است. مباحث کتاب را می توان به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرد. بخش اوّل ضمن طرح برخی از مباحث مقدماتی به معرفی شیوه های ترجمه و مهم ترین ترجمه های فارسی کهن و جدید پرداخته است.

در بخش دوم، مراحل عملی ترجمه قرآن و اهمّ نکاتی که در هر مرحله باید رعایت شود همراه نمونه هایی عینی از لغزش مترجمان در آن موارد مطرح شده است.

از مزایای این اثر، طراحی پرسش ها و تحقیق هایی متناسب با مباحث عملی در پایان کتاب است که حل آنها می تواند تا حد زیاد مخاطب را با ظرافت ها و دشواری های فن ترجمه به ویژه ترجمه قرآن کریم آشنا سازد.

رشته ها و گرایش های مرتبط: علوم قرآنی.