مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : مجموعه مقالات کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)
پديدآورنده : جمعی از پژوهشگران
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1382
تعداد جلد : 4
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

مجموعه مقالات کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

از میان مقالات رسیده به کنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظیم(ع)، پنجاه مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات کنگره مناسب تشخیص داده شد.

از میان مقالات رسیده به کنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظیم(ع)، پنجاه مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات کنگره مناسب تشخیص داده شد. از هرجلد به ذکر عنوان و نویسنده چهار مقاله نخست، بسنده می کنیم:

جلد اول: مقاله های اعتقادی، شامل: شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، لطف اللّٰه صافی گلپایگانی؛ نگاهی کوتاه به حدیث شریف عرض دین، احمد عابدی؛ آموزه های حدیث عرض دین، رضا برنجکار؛ معارف فکری و اعتقادی در احادیث حضرت عبدالعظیم(ع)، سید ابراهیم سید علوی؛ و ...

جلد دوم: مقاله های تاریخی، شامل: پژوهشی در روایات قرآنی ـ تفسیری حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، محمّد مرادی؛ در بیان شخصیت حضرت عبدالعظیم(ع)، علی پناه اشتهاردی؛ مقام علمی و فضیلت زیارت حضرت عبدالعظیم(ع)، سید عبدالجواد علم الهدی؛ خُلق عظیم (شرح احادیث اخلاقی و اجتماعی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))، عبدالهادی مسعودی؛ و ...

جلد سوم: مقاله های گوناگون، شامل: زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، رضا استادی؛ بررسی کلی روایات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، محمّد کاظم رحمان ستایش؛ خورشید ری: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از منظر امامان معصوم علیهم السلام، مهدی حسینیان قمی؛ اسوه تقوا: بررسی روایات اخلاقی ـ اجتماعی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، علی مختاری؛ و ...

جلد چهارم در سه فصل تنظیم یافته است. فصل اوّل حاوی پیام مقام معظم رهبری و سخنرانی های ایراد شده در کنگره بزرگ داشت حضرت عبدالعظیم(ع) است. فصل دوم حاوی چهارده مقاله فارسی و فصل سوم حاوی دو مقاله عربی می باشد: زن در روایات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، مهدی مهریزی؛ حضرت عبدالعظیم(ع) از نگاهی دیگر، محمّد سروش محلاتی؛ حاشیه ای بر مقاله حضرت عبدالعظیم(ع) از نگاهی دیگر، مهدی حسینیان قمی؛ مروری بر مسندهای نوشته شده برای حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، محمدرضا جدیدی نژاد؛ و ...

درباره مجموعه مقالات (از مقدمه کتاب)

كنگره ها و نشستهاى علمى، آن گاه كه بر محور موضوعات تاريخى و ميراثى برپا مى شوند، و تصحيح و تحقيق آثار را در دستور دارند، اگر از مباحث نو و توليد نظريه هاى جديد غفلت ورزند، بخش مهمى از وظيفه خود را ايفا نكرده اند؛ چرا كه آماده سازى ميراث مكتوب تراثى به شكلى جديد و نيز گردآورى منابع، در شمار خدمات پژوهشى است و پژوهش از آن پس آغاز مى گردد. همچنين هر پژوهشى ـ هر اندازه هم كه روزآمد و كاربردى باشد ـ گذشته را شامل مى شود ؛ چرا كه به ناگزير بر بنياد پژوهشهاى پيشين شكل مى گيرد.

با توجه به اين اصل، كميته علمى كنگره بزرگداشت حضرت عبدالعظيم عليه السلام ، توليد مقالات و انديشه هاى جديد را بخش مهمى از رسالت خود قرار داد. و براى دستيابى به اين هدف، از طريق فراخوان عمومى و نيز سفارش تدوين مقاله اقدام كرد. با وجود زمان اندك، در مجموع هشتاد مقاله به كميته علمى واصل شد كه پنجاه مقاله از آنها نتيجه فراخوانهاى عمومى و سى مقاله نيز دستاورد سفارشهاى خاص بود.

پس از ارزيابى هاى علمى، از ميان هشتاد مقاله ياد شده، پنجاه مقاله جهت چاپ در مجموعه مقالات كنگره، مناسب تشخيص داده شد كه به ترتيب زير به چاپ مى رسد:

جلد اول، حاوى دوازده مقاله و شامل مقالات اعتقادى از قبيل: عرض دين، امامت، مهدويت، تشيع در رى و... است.

در جلد دوم، دوازده مقاله جاى گرفته است كه بيشتر جنبه تاريخى دارند. در جلد سوم، شانزده مقاله با موضوعات متنوع ديگر، جاى گرفته است.

باقى مانده مقالات، به همراه سخنرانيهاى ايراد شده در كنگره، مصاحبه ها و... پس از برپايى كنگره، با عنوان «يادنامه» به چاپ خواهد رسيد.

در اين جا ذكر دو نكته ضرورى به نظر مى رسد: ۱ . ترتيب و چينش مقالات، تنها بر پايه موضوع و اهميت آن بوده است.

۲ . نخستين مقاله از جلد اول مجموعه مقالات، با عنوان «شرح حديث عرض دين»، در گذشته توسط حضرت آيه اللّه لطف اللّه صافى(دام ظله) تأليف شده بود كه با كسب اجازه از ايشان و جهت تكميل مقالات بعدى با مختصر ويرايشى در اين مجموعه جاى گرفت.

* * * كميته علمى بر خود فرض مى داند كه از همه بزرگان، نويسندگان و محققان كه با تدوين مقاله در غناى اين بزرگداشتْ سهيم بودند، صميمانه سپاسگزارى كند و از عموم اهل تحقيق بخواهد كه خطاها و نقصها چاپى راه يافته به اين مجموعه را كه ناشى از اندكىِ فرصت اند، بر ما ببخشند.

و إلى اللّه تصير الأُمور