حجاب - صفحه 2

700

إخبارُ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله بِتَحَلُّلِ نِساءِ آخِرِ الزَّمانِ

۳۴۱۸.رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :صِنْفانِ مِن أهلِ النّارِ لَم أرَهُما : قَومٌ مَعهُم سِياطٌ كأذنابِ البَقَرِ يَضْرِبونَ بها النّاسَ ، و نِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ ، مُمِيلاتٌ مائلاتٌ ، رؤوسُهُنَّ كأسْنِمَةِ البُخْتِ المائلَةِ ، لا يَدْخُلْنَ الجَنّةَ و لا يَجِدْنَ رِيحَها ، و إنّ رِيحَها لَيوجَدُ مِن مَسيرَةِ كذا و كذا . ۱

700

خبر دادن پيامبر صلى الله عليه و آله از بى بند و بارى زنان آخر الزمان

۳۴۱۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دو گروه از دوزخيان را [ هنوز ]من نديده ام: گروهى كه تازيانه هايى مانند دم گاو در دست دارند و مردم را با آن مى زنند؛ و [گروه ديگر] زنانى كه پوشش [تن نما] دارند و برهنه اند، كج راهه مى روند ۲ و ديگران را نيز به كجروى تشويق مى كنند، سرهايشان همچون كوهان شتر خراسانى فروهشته است. اينان به بهشت نمى روند و بوى بهشت را كه از فاصله اى چنين و چنان (بسيار زياد) به مشام مى رسد، استشمام نمى كنند.

1.صحيح مسلم : ۳/۱۶۸۰/۱۲۵ .

2.در متن حديث تعبيرهاى «مائلات» و «مميلات» ذكر شده است. لسان العرب درباره اين تعبيرات مى نويسد: مائلات يعنى زنانى كه با كرشمه راه مى روند و دل مردان را مى ربايند؛ يا: روسرى و مقنعه خود را كج و تا نيمه بر سر مى نهند؛ يا: با آرايش و زيور بيرون مى آيند و خود را به نمايش مى گذارند؛ مُميلات: زنانى كه به ديگر زنان ياد مى دهند مانند آنها رفتار كنند (در بى حجابى)؛ يا: با تبختر و كرشمه راه مى روند. به قولى: مائلات يعنى زنانى كه مانند بد كاره ها، موهاى خود را شانه و آرايش مى كنند؛ و مميلات زنانى هستند كه ديگران را به اين گونه آرايش مى كنند (زنان آرايشگر) ـ م .

صفحه از 2