مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تاریخ حدیث شیعه
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
تاریخ انتشار : 1385 ـ 1390
تعداد جلد : 4
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

تاریخ حدیث شیعه

این مجموعه به منظور اتصال حدیث به عصر پیامبر(ص) و امامان(ع) و در امان ماندن آن از دستان تحریف گر پیدا و پنهان تدوین یافته است.

این مجموعه به منظور اتصال حدیث به عصر پیامبر(ص) و امامان(ع) و در امان ماندن آن از دستان تحریف گر پیدا و پنهان تدوین یافته است. همچنین از این طریق می توان پشتوانه علمی حدیث را شناخت و شناساند. در این مجموعه، اطلاعات مربوط به حدیث شیعه به ترتیب تاریخی گرد آمده است. مباحثی که در هر دوره مورد بحث (یا در هر یک از مقالات) مورد توجّه بوده اند، عبارت اند از: شرایط اجتماعی ـ فرهنگی، حوزه های علمی ـ جغرافیایی؛، عالمان حدیث پژوه، زمینه های فعالیت های حدیثی، گونه های نگارشی حدیث و علوم حدیث، و اجازات و مشایخ اجازه.

معرفی مهم ترین فعالیت های حدیثی هر عصر نیز از دیگر اطلاعات موجود در این مجموعه است. چهار جلد از این مجموعه تاکنون به سرانجام رسیده است. عنوان هر یک از جلدهای این مجموعه از قرار زیر است:

جلد اوّل: تاریخ حدیث شیعه از شکل گیری تا پایان سده سوم هجری قمری (در دست پژوهش)؛

جلد دوم: تاریخ حدیث شیعه در سده های چهارم تا هفتم هجری قمری، مهدی احمدی و محمّدکاظم رحمتی، چاپ اوّل، ۱۳۸۹ ش، وزیری، ۵۵۴ ص، فارسی؛

جلد سوم: تاریخ حدیث شیعه در سده های هشتم تا یازدهم هجری قمری، علی نقی خدایاری و الیاس پوراکبر، چاپ دوم، ۱۳۹۰ ش، وزیری، ۴۶۰ ص، فارسی؛

جلد چهارم: تاریخ حدیث شیعه در سده های دوازدهم و سیزدهم هجری قمری، حسین صَفَره، چاپ اوّل، ۱۳۸۵ ش، وزیری، ۴۰۷ ص، فارسی؛

جلد پنجم: تاریخ حدیث شیعه از آغاز سده چهاردهم هجری قمری تا امروز، مرتضی وفایی، چاپ دوم، ۱۳۹۰ ش، وزیری، ۳۱۶ ص، فارسی.