پنج شنبه 1395/6/11
مدت: 30 دقیقه

حدیث در گذر زمان (53)بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی ()

حديث در دوران امام جواد (ع) ـ ساختار و ویژگی های کتاب «وسائل الشیعه»

بررسی سیر تطور حدیث از زمان پیامبر اکرم (ص) و معرفی كتب حدیثی

  • حديث در دوران امام جواد (ع) ـ ساختار و ویژگی های ک (دانلود)