عنوان مجله : فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث
دوره انتشار : فصلنامه
جانشين سردبير : سید محمدکاظم طباطبایی
مدير مسئول : محمد محمدی ری شهری
صاحب امتياز : دانشگاه قرآن و حدیث
ويراستار : محمد قنبری
مدير اجرايى : محمد کریم صالحی
هیئت تحریریه : دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر سید محمد باقر حجتی، استاد دانشگاه تهران، دکتر محمد کاظم شاکر، استاد دانشگاه قم، دکتر سید کاظم طباطبایی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر فاطمه علایی رحمانی، استادیار دانشگاه الزهرا، دکتر مجید معارف، استاد دانشگاه تهران، دکتر محمد علی مهدوی راد، دانشیار دانشگاه تهران
کد ISSN : کد ISSN : ۱۵۶۱-۰۰۹۸
آدرس : قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ص پ : 37185-3431
تلفن : 02517176131
امور مشترکان : 0251-7176413
پست الکترونیک : ulumhadth@hadith.net
آدرس اینترنتی : http://www.ulumhadith.ir
امتیاز : علمی پژوهشی

فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث

فصل نامه «علوم حدیث» به استناد نامه شماره ۳/۶۲۱۹ ـ ۱۳۸۵/۰۷/۰۳ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، داراری امتیاز «علمی ـ پژوهشی» است.

شرایط و ضوابط ارسال مقاله:

۱. نشریه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

۲. مقاله‏ ها به شرط پژوهشی و مستندبودن منتشر می‏ شوند.

۳. مقاله ارسالی از ۲۵ صفحه (هر صفحه ۳۰۰ کلمه) تجاوز نکند.

۴. مقاله ارسالی، باید دارای مقدّمه، فصل‏ بندی مناسب، نتیجه و کتابنامه بوده، حروفچینی شده و از طریق پایگاه ulumhadith.ir ارسال شود.

۵. مقاله ارسالی باید دارای بخش‏ های ذیل باشد:

الف) چکیده فارسی مقاله، حداقل ۱۲۰ و حداکثر ۱۵۰ کلمه و حتی‏ الامکان چکیده انگلیسی آن به همین مقدار.

ب) واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها (حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه).

ج) تعیین رتبه علمی نویسنده.

۶. تمامی ارجاعات باید به بخش پاورقی منتقل گردد و بهیچ وجه داخل متن نباشد. به ترتیب ذیل در پاورقی آورده شوند:

نام کتاب، شمارة جلد و شمارة صفحه.

۷. فهرست منابع در آخر مقاله، بر حسب حروف الفبایی، به شکل ذیل تنظیم گردد.

الف) برای کتاب: نام کتاب، نام و نام‏ خانوادگی نویسنده، مترجم، محل انتشار، ناشر، نوبت چاپ، تاریخ انتشار.

ب) برای مقاله: عنوان مقاله، نام و نام‏ خانوادگی نویسنده، نام نشریه، سال انتشار و شماره مجله.

۸. در ترجمه‏ ها ارسال متن اصلی ضروری است.

۹. مقاله ارسالی نباید، در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد.

۱۰. هزینه داوری و مسؤولیت مقالات بر عهده نویسندگان است.