عنوان مجله : فصلنامه فرهنگ رضوی
دوره انتشار : فصلنامه
هیئت تحریریه : دکتر سید محمدرضا احمدی طباطبایی، دکتر سیدجلال درخشه، دکتر علی سروری مجد، دکتر مهناز شایسته فر ، دکتر محمود واعظی ، دکتر محمدهادی همایون ، دکتر سیده راضیه یاسینی
آدرس : مشهد مقدس ،بلوارشهید کامیاب، کامیاب 34،پلاک 3بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(علیه السلام ) طبقه سوم
آدرس اینترنتی : http://farhangerazavi.ir/

فصلنامه فرهنگ رضوی

فصلنامه « فرهنگ رضوی» با رویکرد علمی _ پژوهشی، دستاوردهای پژوهشی محققان را در زمینه معارف رضوی اعم از تاریخ ، سیره ، اخلاق، فقه، سیاست، کلام، حدیث، و... با محوریت امام رضا(ع) در قالب مقاله های علمی _پژوهشی منتشر می کند.

هدف این نشریه انتشار نتایج پژوهش های استادان و محققان در شاخه های گوناگون فرهنگ، ومعارف رضوی و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان است.

روش و چگونگی تهیه مقاله برای فصلنامه «فرهنگ رضوی»

فصلنامه « فرهنگ رضوی» با این ویژگیها مقاله می پذیرد:
۱-   مقاله ارسالی به فصلنامه، نباید قبلاً در نشریه دیگری به چاپ رسیده و یا در نوبت چاپ باشد.
۲-  حجم مقاله ارسالی حداکثر ۲۵ و حداقل ۱۵ صفحه باشد.
۳-   مقاله ارسالی در قالب نرم‌افزار Word XP  و قلم آن با نازنین ۱۲ حروف چینی شده باشد.
۴-     مسئولیت حقوقی مقاله از جنبه مطالب ارائه شده به عهدة نویسندة مسئول است و نشریه، مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
۵-    سیاست فصلنامه، درج مقالات با رویکرد علمی - پژوهشی است لذا در صورتی که نویسنده یا نویسندگان مقاله، دارای درجه دکتری یا معادل آن نباشند ضروری است مقاله، همراه با نام فردی با «درجه دکتری» ارائه شود. (مقالاتی که توسط دانشجویان دکتری ارائه می شود در صورتی که از غنای علمی لازم برخوردار باشند در چرخه داوری قرار خواهند گرفت.)
۶-    پذیرش اولیه مقاله، منوط به رعایت راهنمای تدوین مقاله است و پذیرش نهایی و درج آن در فصلنامه، منوط به تأیید هیات تحریریه و داوران است. نتیجه داوری به اطلاع نویسنده مقاله خواهد رسید.
۷-    فصلنامه «مطالعات فرهنگ رضوی» در ویرایش مقالات آزاد است.
۸-    مقالات ارسالی باید شامل این بخش‌ها باشند:
الف) عنوان مقاله: عنوان مقاله باید کوتاه و رسا باشد.
ب)مشخصات نویسندگان:  نام و نام خانوادگی نویسنده همراه با رتبة علمی (مربی، استادیار و) . . . و سازمان وابسته. نشانی پستی، شماره تلفن، شمارة دورنگار و نشانی رایانه ای حتماً در زیر عنوان مقاله درج شود.
ج) چکیده: چکیده باید در یک یا دو بند (پاراگراف) و حداکثر ۲۰۰ کلمه به طور صریح، موضوع و نتایج پژوهش انجام شده را مطرح کند؛ یعنی بیان کند که چه کاری، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتیجه ای حاصل شده است. در چکیده نباید هیچگونه جزئیات، جدول، شکل یا فرمولی درج شود.
د) کلمات کلیدی: حداکثر پنج کلمه که موضوعات اصلی، فرعی و سایر موضوعات مرتبط با مقاله را دسته بندی می کنند، به عنوان کلمات کلیدی انتخاب شوند.
ه) مقدمه: در مقدمه پس از عنوان کردن کلیات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه‏‌ای از تاریخچة موضوع و کارهای انجام شده به همراه ویژگی‏‌های آنها بیان می‏‌شود. در ادامه، تلاشی که برای تبیین کار، به منظور رفع کاستی‏‌های موجود، گشودن گره ها یا حرکت به سمت یافته‏‌های نو صورت گرفته است در یک یا دو بند توضیح داده می‏‌شود.

و) متن: مطالب اصلی مقاله در این بخش درج می‏‌شوند که باید شامل تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسأله و راه حل ارائه شده باشند. شکل ها و جداول به کاررفته در متن، همگی باید توضیح داده شوند.
در نوشتن متن مقاله، تلاش شود تنها به موضوع اصلی پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف نسبت به سلسله مطالب، مصون بماند. تمام جملات دست‌کم یک بار مرور شوند تا از کامل بودن و صحت آنها از نظر دستور زبان فارسی و به کارگیری واژگان فارسی اطمینان حاصل شود. دقت شود که جملات یک بند، زنجیروار به هم مربوط باشند و یک موضوع را دنبال کنند. همچنین برای ارجاع دهی در درون متن از روش APA به این شرح استفاده شود:
منابع و مآخذ، در متن مقاله و در داخل پرانتز، در پایان نقل قول یا مطلب استفاده شده بدین صورت نوشته شوند:
الف) منابع فارسی: (نام‌خانوادگی مؤلف، سال نشر: شماره صفحه)، مثال: (داوری اردکانی، ۱۳۷۸: ۴۵).
ب) منابع لاتین: (صفحه: سال نشر، نام‌خانوادگی مؤلف)، مثال: (Gordon, ۱۹۹۸: ۲۳).
چنانچه از نویسنده‌ای در یک سال، بیش از یک اثر انتشار یافته باشد، به ترتیب حروف الفبا پس از سال انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
توضیحات ضروری و معادل‌های انگلیسی باید در هر صفحه با شماره‌گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی درج شود.

ز) نتیجه: در این بخش، نکات مهم مقاله به طور خلاصه مرور و نتایج برگرفته از آن توضیح داده می‏‌شوند. بخش نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره و نکات مبهم وقابل پژوهش جدید را مطرح کند و یا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد دهد.

ح) منابع: به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی، سپس منابع انگلیسی، مرتب و در انتهای مقاله گنجانده شوند. دقت شود که تمام منابع، دست‌کم در متن، ارجاع داده شده و به این ترتیب باشند:
۱-  کتاب ها:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار،  نام کتاب (به صورت پر رنگ)، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر.

۲- پایان نامه ها و طرح های پژوهشی:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان پایان نامه و یا طرح در داخل گیومه، نام نشریه (به صورت پررنگ)،
شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

۳-   مقالات مندرج در مجلات و همایش ها:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام مترجم، نام نشریه (به صورت پررنگ)،
شماره نشریه، شماره صفحات مربوط به مقاله.

۴- منابع اینترنتی:
نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام پایگاه (یا عنوان نشریه الکترونیکی، سال، صفحه ،نشانی پایگاه).

ط) ضمیمه
۱-   همراه با مقاله فارسی، چکیده انگلیسی مقاله تهیه شود.
مقالات به نشانی http://farhangerazavi.ir  فصلنامه فرهنگ رضوی ارسال شود.

اعضای هیئت تحریریه:

دکتر سید محمدرضا احمدی طباطبایی
دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر سیدجلال درخشه
استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
دکتر علی سروری مجد
استادیارپژوهشگاه فرهنگ ،هنروارتباطات
دکتر مهناز شایسته فر
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمود واعظی
استادیاردانشگاه تهران
دکتر محمدهادی همایون
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر سیده راضیه یاسینی
استادیارپژوهشگاه فرهنگ ،هنروارتباطات