گزارشی از پایان نامه «جایگاه نقد محتوایی و در ارزیابی راویان از دیدگاه رجالیان»

نشریه : علوم و معارف قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : علی توحیدی نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 120 - 112

چکیده :

برای اعتبار سنجی احادیث، راهایی وجود دارد که یکی از آنها، ارزیابی راویان و رجال موجود در اسناد احادیث است.

کلیدواژه‌های مقاله :رجال - راوی