روش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت ع

نشریه : تفسیر اهل بیت ( علیهم السلام )

نویسنده : پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : مسعود حسن زاده گلشانی

سال / شماره پیاپی / صفحه 32-51

چکیده :

تفسیر موضوعی، عهده­دار استخراج و اکتشاف نظریۀ قرآنی از مجموعه‌ای از آیات است. میزان گسترده­ای از روایات تفسیری پیامبر9 و اهل بیت: مبتنی بر این رویکرد، ارائه شده است. تحلیل روش­شناختی این روایات، موجب آشکار شدن زوایای دیگری از تفسیر موضوعی شده و امکان به کار گیری این روش­ها را­ در قرآن، فراهم می­نماید. در این مقاله، ضمن تحلیل روایات اهل بیت:، در تفسیر موضوعی، گونه‌ها و ویژگی‌های روش ایشان تبیین شده است. روش‌‌های به کار رفته در روایات تفسیر موضوعی، در دو زمینه قابل بررسی است: نخست، راه­کارهای دستیابی به آیات استنادی ائمّه توسّط افرادی که توان تعامل آنها با قرآن، پایین­تر از سطح معصومان است؛ و دیگری تبیین و جمع‌بندی این آیات جهت دستیابی به نظر قرآن.
در این راستا جستجو از طریق کلید واژه، جستجوی مفهومی، آگاهی از اطّلاعاتِ پیرامونیِ آیات و استنطاق آیات، کارآمد است.

کلیدواژه‌های مقاله :روایات تفسیر موضوعی؛ روش‌شناسی؛ گردآوری آیات؛ استنطاق؛ نظریۀ تفسیری اهل‌بیت ع