مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : تدوين السنة الشريفة
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : بوستان کتاب
نوبت چاپ : سوم
تاریخ انتشار : 1388
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 708
قطع : وزیری
زبان : عربی
جستجو در Lib.ir

تدوين السنة الشريفة

نویسنده با استفاده از منابع معتبر و دست اول تاریخی و روایی، موضوع کتابت حدیث و حکم آن و سیر تطور تدوین آن را بررسی کرده است.

پژوهشی در چگونگی شکل گیری تدوین حدیث و سیر تطور آن. نویسنده با استفاده از منابع معتبر و دست اول تاریخی و روایی، موضوع کتابت حدیث و حکم آن را بررسی کرده است. از نگاه وی از جمله مهم ترین مباحث مطرح در باره تاریخ حدیث، مبدأ تاریخ کتابت حدیث و عواملی که منجر به منع کتابت در برهه هایی از تاریخ در صدر اسلام شده است، می باشد. مؤلف، در مقدمه به تلاش علما و دانشمندان در جهت گردآوری و تدوین احادیث در مجامع روایی و نوشتن اصول و قواعد برای آن در علم حدیث و درایه اشاره کرده و برای بررسی مباحث خود کتاب را در دو بخش سامان داده است.

در بخش نخست که چهار فصل دارد و در آن جواز تدوین حدیث از زمان پیامبر و ادله جواز آن، مانند عرف عقلا، سنت نبوی، اجماع اهل بیت و سیره مسلمانان سخن گفته و به تفصیل آنها را تشریح و اقوال و نظریات فراوانی را هم گردآوری و ارائه کرده است.

بخش دوم که دارای شش فصل است از منع تدوین حدیث، آغاز آن، نگرانی از اختلاط حدیث و قرآن، مهجور شدن قرآن، بی نیازی از تدوین حدیث با حفظ آن و نا آشنایی محدثان با دانش کتاب که دلایل جلوگیری از تدوین حدیث است، سخن گفته و آنها را به نقد و بررسی گذاشته و پیامدهای ناگوار تدوین نشدن حدیث را برشمرده است. اختلاف عامه در باره شروع تاریخ نگارش حدیث، موانع و کسانی که از کتابت حدیث جلوگیری می کردند، اهداف، دلایل و توجیهات آنها، آثار سوء منع از کتابت حدیث، و موضع و دیدگاه امام علی، ابوذر و ابن عباس در مسئله تدوین حدیث، ادامه بحث های کتاب است.