مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : جستارهایی در مدرسه کلامی قم
پديدآورنده : جمعی از پژوهشگران
زير نظر : محمد تقی سبحانی
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
تعداد صفحه : 356
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

جستارهایی در مدرسه کلامی قم

مجموعه مقالاتی که به معرفی مدرسه کلامی قم پرداخته اند.

این مجموعه مقالات در سه بخش اصلی گزینش و تنظیم شده است؛ بخش نخست با نام «شکل گیری مدرسۀ قم» با سه مقاله، در پی معرفی مدرسۀ قم و تبیین ریشه های شکل گیری این مدرسه است. بخش دوم با نام اندیشه ها و آثار، با هفت مقاله، پژوهش هایی در اندیشه های کلامی اصحاب قم و ویژگی های میراث این مدرسه است. در این مقالات تلاش شده است با نگاهی در آثار و شخصیت های محوری، به مؤلفه های فکری و کلامی مشایخ قم توجه شود و بخش سوم با نام شخصیت ها، با اختصار به معرفی چند تن از شخصیت های برجستۀ این مدرسه پرداخته است.
عنوان های فصل ها و مقاله ها به این شرح است:
فصل اول: شکل گیری
مدرسۀ کلامی قم / سید حسن طالقانی
خاندان اشعری و تأثیر آن بر سیر تحول مکتب حدیثی قم / سهیلا پیروزفر، محمدمهدی آجیلیان مافوق
اخراج راویان از قم؛ اقدامی اجتماعی یا اعتقادی / سید حسن طالقانی
فصل دوم: اندیشه ها و آثار
انتقال میراث حدیثی کوفه به قم؛ جایگاه و نقش ابراهیم بن هاشم / سید حسن طالقانی
جریان متهم به غلو در قم / سید حسن طالقانی
بازخوانی سیرۀ حدیثی محمد بن خالد برقی / علی رضا بهرامی، سید علی رضا حسینی
زمینه های تاریخی کتاب کافی با تکیه بر جنبه های کلامی / علی معموری
کلینی و عقل گرایی / محمد اخوان
گسترۀ علم امام از منظر کلینی و صفّار / عبدالرضا حمّادی
عقل گرایی شیخ صدوق و متکلم بودن او / رضا برنجکار، سید محسن موسوی
فصل سوم: شخصیت ها
بررسی شخصیت و احوال عبداللّٰه بن جعفر حمیری: علی رضا بهرامی
سعد بن عبداللّٰه اشعری / محمدتقی شاکر
جایگاه محمد بن حسن صفّار و کتاب بصائر الدرجات در میراث حدیثی شیعه / جعفر رحیمی
علی بن ابراهیم بن هاشم / روح اللّه رجبی