زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان

زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان

فضیلت زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان بیان شده است.

سيد ابن طاووس از ابو حمزه ثمالى نقل كرده كه او مى گويد: امام زين العابدين(ع) فرمود: «هر كس دوست دارد كه صد و بيست و چهار هزار پيامبر، با او مصافحه كنند، حسين(ع) را شب نيمه شعبان، زيارت كند كه فرشتگان و روح هاى پيامبران، از خداوند، اجازه زيارتش را مى طلبند و او به ايشان اجازه مى دهد. پس خوشا به حال كسى كه با آنان، مصافحه مى كند و آنان هم با او مصافحه مى كنند! در ميان ايشان، پنج پيامبر اولو العزم هستند: نوح، ابراهيم، موسى، عيسى و محمّد ـ كه درودهاى خدا بر او و همه ايشان باد ـ».

پرسيدم: چرا آنان را اولو العزم مى نامند؟

فرمود: «چون آنها به سوى شرق و غرب عالم، و جِن و اِنس آن، مبعوث شدند».[۱]

همچنين از امام صادق(ع) نقل شده كه مى فرمايد: خداوند، گناهان پيشين و پسينِ زائر حسين(ع) در شب نيمه شعبان را مى آمرزد.[۲]

در حديثى ديگر از امام صادق(ع) آمده: هنگامى كه اوّل شعبان مى شود، منادى اى از زير عرش، فرياد بر مى آورد: «اى ميهمانان حسين ! شب نيمه شعبان، از زيارت حسين(ع) جا نمانيد كه اگر مى دانستيد چه در آن است، سال بر شما طولانى مى نمود [و دير مى گذشت] تا اين كه نيمه شعبان بيايد».[۳]

نيز مى فرمايد: هر كس قبر حسين(ع) را شب نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عَرَفه، در يك سال زيارت كند، خداوند، برايش هزار حجّ مقبول و هزار عمره پذيرفته مى نويسد و هزار حاجت از حاجت هاى دنيوى و اُخروى اش برآورده مى شود.[۴]

در حديثى ديگرى از امام صادق(ع) آمده: هنگامى كه نيمه شعبان فرا مى رسد، مُنادى اى از افق بالا ندا مى دهد: «اى زائران قبر حسين! آمرزيده باز گرديد كه پاداشتان، بر عهده خدايتان و پيامبرتان محمّد است».[۵]


[۱]. الإقبال : ج ۳ ص ۳۳۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۱ ص ۵۸ ح ۶۱ و ص ۳۲ ح ۲۵ .

[۲]. الإقبال : ج ۳ ص ۳۴۰ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۸ ح ۲۸ .

[۳]. الإقبال : ج ۳ ص ۳۳۹ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۸ ح ۲۶ .

[۴]. تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۵۱ ح ۱۱۹ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۵ ح ۱۱ .

[۵]. الكافى : ج ۴ ص ۵۸۹ ح ۹ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۹۴ ح ۵ .