انواع مواسات

پرسش :

مواسات چه انواعی دارد؟پاسخ :

«مواسات» در احاديث اسلامى ، دو معنا دارد :

الف ـ همدردى با ديگران در نيازها و مشكلاتشان و سهيم ساختن آنان در بهره گيرى از امكانات زندگى خويش ، چنان كه در حديثى از امام صادق عليه السلام در بيان سپاهيان خرد و نادانى ، آمده است :

وَ المُواساة و ضِدّهَا المَنع .[۱]

و مواسات ، كه ضدّ آن ، منع است .

شايان ذكر است كه اين معنا از مواسات ، دو نوع دارد : يكى مواسات با مال و امكانات مادّى[۲]و ديگرى مواسات با جان به هنگام خطر .[۳]

ب ـ رعايت حقوق ديگران به طور يكسان . اين معنا از مواسات نيز انواع فراوانى دارد ، مانند : مواسات در حكومت (به معناى عدالت اجتماعى و برخورد يكسان با يكايك افراد جامعه) ، مواسات در قضاوت (به معناى عدالت قضايى و برخورد يكسان با طرفين دعوا) ، مواسات در تعليم (به معناى عدالت آموزشى و برخورد مساوى با همه دانش آموزان) و مواسات در خانواده (به معناى رعايت مساوات در ابراز محبّت به فرزندان) .[۴]


[۱]. الكافى : ج ۱ ص ۲۲ ح ۱۴ .

[۲]. ر . ك : دانش نامه ميزان الحكمه : ج ۳ ص ۴۳۷ (مواسات با مال) .

[۳]. ر . ك : دانش نامه ميزان الحكمه : ج ۳ ص ۴۴۱ (مواسات در جنگ) .

[۴]. ر . ك : دانش نامه ميزان الحكمه : ج ۳ ص ۴۳۷ (فصل دوم : انواع مواسات) .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت