بركات مادّى و معنوى مواسات

پرسش :

بركات مادّى و معنوى مواسات چیست؟پاسخ :

از نگاه احاديث اسلامى ، مواسات مالى ، موجب بقاى محبّت و پيوند برادرى ، بركت يافتن مال و زياد شدن روزى مى شود و برجسته ترين اثر مادّى آن ، ريشه كن شدن فقر و نياز از جامعه بشرى است ، چنان كه امام باقر عليه السلام مى فرمايد :

أما لَو فَعَلتُم مَا احتَجتُم .[۱]

اگر ياريگرى مى كرديد ، نيازمند نمى شديد .

همچنين از نظر معنوى ، مواسات ، يكى از اصول درستى نظام دين و يكى از عوامل اجابت دعاست و طبق فرموده امام صادق عليه السلام ، مهم ترين اثر معنوى آن ، اين است كه شخص مواسات كننده ، مشمول اين مژده الهى مى گردد كه :

«يَـأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئنَّةُ * ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً * فَادْخُلِى فِى عِبَـدِى * وَ ادْخُلِى جَنَّتِى .[۲]

اى نفْس آرام يافته! خشنود و خداپسند ، به سوى پروردگارت باز گرد ، و در ميان بندگان من در آى ، و در بهشت من ، داخل شو»  .


[۱]. ر . ك : دانش نامه ميزان الحكمه : ج ۳ ص ۴۵۸ ح ۱۷۵۳ .

[۲]. فجر : آيه ۲۷ـ۳۰ .بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت