چهارشنبه 1395/10/1
مدت: 08 دقیقه

ره‌توشه (133)شرح احاديث كتاب شريف «تحف العقول» نوشته ابن شعبه حَرّاني (ره) ()

نشانه های جاهل در فرح و غم

حدیث:

وَ إِنْ فَرِحَ أَسْرَفَ وَ طَغَى وَ إِنْ حَزِنَ أَيِس‏.

ترجمه:

(از نشانه های جاهل)اگر شاد شود از حد بگذراند و سركشى كندو اگر غمنده گردد نوميد شود

تحف العقول، ص ۱۹

  • نشانه های جاهل در فرح و غم (دانلود)