پنج شنبه 1394/7/23
مدت: 25 دقیقه

قرآن در آيینه نهج البلاغه (93)بررسی آیات قرآن در «نهج البلاغه» ()

برحذر داشتن از دنیا / 5 فاطر ـ 185 آل عمران ـ 33 لقمان

«قرآن در آيینه نهج البلاغه» عنوان برنامه‌ای از شبکه رادیویی قرآن است که جهت آموزش متن و محتوای نهج البلاغه به موضوعاتى همچون جايگاه قرآن در جامعه اسلامی، تفسير به رأى يا قرائت هاى مختلف، استنادات و آیات قرآنی در کلام امام علی علیه السلام که در نهج البلاغه آمده می پردازد.

در برنامه «قرآن در آيینه نهج البلاغه» کهحجت الاسلام احمد غلامعلیاز اساتید حوزه و دانشگاه کارشناسی آن را برعهده دارد، خطبه های حضرت علی علیه السلام مورد بررسی قرار می‌گیرد .

  • برحذر داشتن از دنیا / 5 فاطر ـ 185 آل عمران ـ 33 ل (دانلود)