پنج شنبه 1394/9/12
مدت: 20 دقیقه

قرآن در آيینه نهج البلاغه (98)بررسی آیات قرآن در «نهج البلاغه» ()

فضیلت متذکر ساختن انسان ها / 22 اعراف ـ 179 نحل

«قرآن در آيینه نهج البلاغه» عنوان برنامه‌ای از شبکه رادیویی قرآن است که جهت آموزش متن و محتوای نهج البلاغه به موضوعاتى همچون جايگاه قرآن در جامعه اسلامی، تفسير به رأى يا قرائت هاى مختلف، استنادات و آیات قرآنی در کلام امام علی علیه السلام که در نهج البلاغه آمده می پردازد.

در برنامه «قرآن در آيینه نهج البلاغه» کهحجت الاسلام احمد غلامعلیاز اساتید حوزه و دانشگاه کارشناسی آن را برعهده دارد، خطبه های حضرت علی علیه السلام مورد بررسی قرار می‌گیرد .

  • فضیلت متذکر ساختن انسان ها / 22 اعراف ـ 179 نحل (دانلود)