عیادت از بیمار

پرسش :

عیادت از چه بیمارانی، بسیار سفارش شده است؟پاسخ :

عیادت از چهار گروه، تأکید شده است:

۱. مؤمن: مؤمن بر مؤمن، هفت حق دارد که خداوند، آنها را بر او واجب ساخته است... و یکی آن که او را در بیماری اش عیادت کند.[۱]

۲. بنی هاشم: عیادت بنی هاشم، واجب است و زیارت آنان مستحب.[۲]

۳. خاندان: امام علی(ع) به فرزندش امام حسن(ع) سفارش می کند: «خاندانت را گرامی بدار که آنان، بال و پَر تو اَند که با آنها پرواز می کنی... و به عیادت بیمارانشان برو».[۳]

۴. بینوایان: پیامبر خدا(ص) به ابوذر فرمود: «با بینوایان، همنشین شو و چون بیمار شوند، عیادتشان کن».[۴]


[۱]کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۴، ص ۳۹۸، ح ۵۸۵۰؛ مشکاة الأنوار، ص ۱۴۸، ح ۳۵۲؛ بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۲۲۲، ح ۳ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]جامع الأحادیث، قمی، ص ۱۰۱؛ بحار الأنوار، ج ۹۶، ص ۲۳۴، ح ۳۳ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]تحف العقول، ص ۸۷؛ بحار الأنوار، ج ۷۷، ص ۲۳۳، ح ۲؛ کنز العمّال، ج ۱۶، ص ۱۸۳، ح ۴۴۲۱۵.

[۴]الدعوات، ص ۲۲۴، ح ۶۲۰ و ص ۲۷۷، ح ۸۰۱.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت