برخوردهای مسالمت آمیز پیامبرصلی الله علیه وآله با یهود

نشریه : تاریخ اسلام

نویسنده : پديدآورنده : مصطفی صادقی کاشانی

سال یکم / شماره پیاپی 2 / صفحه 7-27

چکیده :

درباره صلح نامه پیامبر(ص) و یهود مدینه هر چه سخن گفته می شود منحصر به پیمانی است که به ((موادعه یهود)) شهرت یافته است. لیکن در این مقاله قرار داد دیگری که تنها در کتاب ((اعلام الوری)) آمده است به عنوان پیمان اصلی میان پیامبر(ص) و یهود معرفی می گردد و دلایل و شواهدی بر درستی آن متن ارائه می شود.
هم چنین این نتیجه به دست آمده که پیمان نامه مشهور, مربوط به یهودیان انصار است و به علاوه, آن مجموعه ای از چند قرارداد است نه یک قرارداد.
بخش دوم این نوشتار به بررسی یکی از سریه های زمان پیامبر(ص) پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که این حرکت برخلاف آن چه شهرت یافته سریه نیست, بلکه حرکتی سیاسی است که از سوی رسول خدا(ص) به منظور صلح با یهود خیبر انجام شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :یهود، پیامبر(ص)