پژوهشی در باره روایات «سایه نداشتن پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم و ائمه اطهار علیهم السّلام» در منابع فریقین

نشریه : فصل نامه علوم حدیث

نویسنده : پديدآورنده : میثم کهن ترابی

سال / شماره پیاپی / صفحه 53-105

چکیده :

در برخی منابع روایی شیعه و اهل سنت احادیثی با موضوع «عدم سایه برای پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم و ائمه معصوم علیهم السّلام» به چشم می‌خورد. محدثان و مؤلفانی که این احادیث را پذیرفته‌اند، این ویژگی را معجزه‌ای از سوی ذوات مقدس معصومان علیهم السّلام دانسته‌اند؛ اما در مقابل، بیشتر اندیشمندان در برخورد با این گروه از روایات سکوت کرده‌اند و یا با عدم ذکر این روایات در کتاب‌های خود، به صورت تلویحی ضعفی متوجه آن دانسته‌اند. در یک نگاه کلی، بیشتر این روایات از لحاظ سندی دچار ضعف هستند؛ با این توضیح که سند اکثر این روایات در عین انفراد، راویان موثقی ندارند. در نقد متنی و به هنگام عرضه آنها بر قرآن، سنت و عقل نیز غیر قابل پذیرش به نظر می‌رسند. پذیرش بی‌چون و چرای این روایات، علاوه بر این که راه را برای ادعاهای غلو‌آمیز نسبت به معصومان علیهم السّلام هموار می‌سازد، باب طعن مخالفان را بر ما باز می‌سازد.

کلیدواژه‌های مقاله :ارزیابی روایات، سایه پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم، سایه معصومان علیهم السّلام.