1آبان

۱ آبان
شهادت آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(۱۳۵۶ش)
شرح مناسبت:

سال ۱۳۰۹ شمسی خداوند فرزندی را به حضرت امام خمینی عنایت کرد که او را به نام جدّ شهیدش «سید مصطفی» نامیدند. پس از گذراندن دوره ابتدایی، در سال ۱۳۲۴ شمسی وارد حوزه علمیه شد. در سایه استعداد فوق العاده و تلاش، دروس سطح حوزوی را در کمتر از شش سال به پایان رساند.
در درسهای خارج همیشه با اساتید در مسائل علمی به بحث می پرداخت و در کمترین زمان ممکن به درجه اجتهاد نایل شد. علاوه بر فقه و اصول در دانش هایی نظیر حکمت و فلسفه هم به مراتب بالای علمی دست یافت.
شهید مصطفی خمینی در مکتبی بزرگ شده بود که سیاست با آن عجین شده و عین دیانت بود، لذا از همان روزهای اوّل که پدر بزرگوارش حضرت امام در این مسیر قدم نهاد با کمال جدیت و تلاش حرکت کرد به گونه ای که برخی از همراهان حضرت امام در این باره می گوید: اگر درباره امام می گویند، حرکتهای ایشان پیامبرگونه است، باید درباره مرحوم حاج آقا مصطفی نیز گفته شود که حرکت ایشان علی وار بود نسبت به پیامبرگونه بودن امام.
در پی دستگیری امام در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ رژیم مجبور می شود شهید مصطفی خمینی را نیز دستگیر و همراه امام به ترکیه تبعید کند.
در شب یکشنبه اوّل آبان ۱۳۵۶ آقا مصطفی خمینی که ۴۷ بهار از عمرش سپری شده بود به طرز مشکوکی از دنیا می رود و چه بسا او را مسموم کرده باشند.
به محض خبردار شدن مردم در عراق و ایران مجالسی را برگزار کردند که با تداوم آن، جرقه های انقلاب اسلامی زده شد و در نهایت به پیروزی آن منتهی شد.

منبع: مركز پژوهشهای صدا و سیما
آیات و روایات:
شهادت آیت الله حاج سید مصطفی خمینی(۱۳۵۶ش)
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أوحَی اللّهُ عز و جل إلی إبراهیمَ علیه السلام: یا إبراهیمُ، وإنّی عَلیمٌ احِبُ کلَّ عَلیم .
خداوند عز و جل به ابراهیم علیه السلام وحی کرد: ای ابراهیم! من دانایم و هر دانایی را دوست دارم.
جامع بیان العلم: ۱/ ۴۸
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
العُلَماءُ وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، یحِبُّهُم أهلُ السَّماءِ، ویستَغفِرُ لَهُمُ الحیتانُ فِی البَحرِ إذا ماتوا.
دانشمندان وارثان پیامبران اند.اهل آسمان آنان را دوست دارند و چون درگذشتند، ماهیان دریا برای آنها آمرزش می طلبند.
الفردوس: ۳/ ۷۵/ ۴۲۰۹
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أکرِمُوا العُلَماءَ فَإِنَّهُم وَرَثَةُ الأَنبِیاءِ، فَمَن أکرَمَهُم فَقَد أکرَمَ اللّهَ ورَسولَهُ.
دانشمندان را گرامی بدارید که آنان وارثان پیامبران اند، پس هرکس آنان را گرامی بدارد، خدا و پیامبرش را گرامی داشته است.
تاریخ بغداد: ۴/ ۴۳۸
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
مَن جاءَهُ المَوتُ وهُوَ یطلُبُ العِلمَ لِیحیی بِهِ الإِسلامَ فَبَینَهُ وبَینَ النَّبِیینَ دَرَجَةٌ واحِدَةٌ فِی الجَنَّةِ.
هرکس را مرگ در رسد، در حالی که برای زنده کردن اسلام دانش می جوید، میان وی و پیامبران در بهشت یک درجه بیش نباشد.
سنن الدارمی: ۱/ ۱۰۶/ ۳۶۰
رسول اللّه صلی الله علیه وآله:
أقرَبُ النّاسِ مِن دَرَجَةِ النُّبُوَّةِ أهلُ العِلمِ وأهلُ الجِهادِ.
نزدیکترین مردم به درجه پیامبری، اهل دانش و جهادند.
إتحاف السادة: ۱/ ۷۳
پیامبر خدا صلی الله علیه وآله:
یشفَعُ یومَ القِیامَةِ ثَلاثَةٌ: الأَنبِیاءُ ثُمَّ العُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ.
روز قیامت سه تن شفاعت می کنند: پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان.
سنن ابن ماجة: ۲/ ۱۴۴۳/ ۴۳۱۳