بهترین آیه قرآن

پرسش :

بهترین آیه قرآن، کدام است؟پاسخ :

اگر از شما بپرسند: «بهترین آیه قرآن کدام است؟»، بی شک آیه ای را می گویید که بیشترین خیر و سود را برای شما داشته باشد؛ امّا به راستی برای ما انسان ها که خطاهایمان زیاد است و باید برایشان مجازات و تنبیه شویم، چه آیه ای بهترین است؟

امام علی(ع) روایت می کند که پیامبر(ص) این آیه: وَ مَا أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ وَ يَعْفُو عَنْ کَثِيرٍ؛[۱]و هر مصیبتی به شما برسد، به سبب دستاورد خود شماست، و [خدا] از بسیاری، در می گذرد    را خواند و سپس فرمود: «ای علی! هیچ خراشی از یک چوب به بدن نمی رسد و هیچ سنگی به پایی نمی خورَد، مگر این که بر اثر گناهی است، و خداوند، کریم تر از آن است که به آنچه در دنیا بخشیده، برگردد، و دادگرتر از آن است که به سبب آنچه در دنیا مجازات کرده، دوباره بنده اش را کیفر دهد».[۲]


[۱]. سورۀ نحل، آیۀ ۳۰.

[۲]. مجمع البیان، ج ۹، ص ۴۷.بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت