مقایسه رویکرد مهدویت نگاری شیخ صدوق و شیخ طوسی

نشریه : پژوهش نامه قرآن و حدیث

نویسنده : پديدآورنده : سید محمد جواد صداقت کشفی
پديدآورنده : عباس همامی

سال / شماره پیاپی 20 / صفحه 25-48

چکیده :

مهدویت نگاری ، یکی از رویکردهای مهم نویسندگان در طول قرون اولیه هجری تا کنون است . شیخ صدوق و شیخ طوسی که هردو از صاحبان کتب اربعه هستند نیز ، آثاری مستقل با موضوع مهدویت از خود به جای گذاشته اند . مقایسه رویکرد این دو دانشمند دینی در کتابهای جامع "کمال الدین و تمام النعمه" و "الغیبه"نشان می دهد که مباحث مورد توجه ایشان در باره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف اشتراک بسیار دارد و رویکرد مهدویت نگاری هردو را می توان نقلی – عقلی ، استدلالی دانست هرچند ایشان از نظر تدوین مطالب دو طریق کاملاً متفاوت را برگزیده اند.

کلیدواژه‌های مقاله :مهدویت نگاری، شیخ صدوق، شیخ طوسی، الغیبه، کمال الدین و تمام النعمه