بازكاوی موانع توبه

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال هجدهم / شماره پیاپی 144 / صفحه

چکیده :

اين بحث كه بازنويسى درس‏ هاى اخلاق استاد مصباح است، به بازكاوى موانع توبه مى‏ پردازد. طرح شبهات و وساوس شيطان از جمله عواملى است كه موجب مى ‏شود انسان در انجام توبه و بازگشت حقيقى به سوى خداى متعال با ترديد مواجه شود. توهم اينكه شفاعت موجب مى ‏شود همه گناهان انسان بخشيده شود و نيازى به توبه نيست نيز از جمله موانع بزرگ توبه است. در صورتى شفاعت رخ مى ‏دهد كه اولاً، انسان شرايط لازم را براى آن داشته باشد. ثانيا، اين شفاعت شامل عالم برزخ نمى ‏شود؛ فرد گناهكار در عالم برزخ، عذاب و كيفر گناهان خويش را خواهد چشيد.
علاوه بر اين، مشاهده فيلم ‏هاى مبتذل، دوستان ناباب، وارد شدن در محيط‏ هاى آلوده، معاشرت با افراد گناهكار و... زمينه‏ ساز گرفتار شدن در معضلات اخلاقى و گناه است و توفيق عبادت و توبه را از انسان سلب مى ‏كند.

کلیدواژه‌های مقاله :توبه، موانع توبه، وسوسه‏ هاى شيطانى، جهنم، گناه، كيفر اعمال، شفاعت