اخلاق و عرفان اسلامي؛ سخنان حضرت علي عليه ‏السلام در توصيف بندگان و دوستان خدا

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال هفدهم / شماره پیاپی 134 / صفحه

چکیده :

اين نوشتار به شرح و تفسير سخنان حضرت علي عليه‏ السلام در توصيف بندگان و دوستان خدا مي‏ پردازد. آن حضرت در اين بخش از خطبه 87، مهم‏ترين ويژگي مؤمنان و دوستان خداوند متعال را اخلاص و عدالت ‏ورزي قلمداد مي‏ كنند. اخلاص و نيل به مقام مخلِصين، از طريق رياضت و مجاهدت، خلوص در نيت، سخن و عمل حاصل مي‏ شود. مقام مخلَصين، پس از مبارزه با نفس و تحصيل اخلاص در فكر، سخن و رفتار، به بنده برگزيده خدا اعطا مي‏ شود. با خلوص عمل، و خودسازي بنده براي خدا، معارف الهي و دين بر قلب بندگان خدا جاري مي‏ شود. اهل‏ بيت عليهم ‏السلام چشمه ‏سار معارف الهي بر قلب بندگان مخلص خداوند هستند.

کلیدواژه‌های مقاله :اخلاص، عدالت ‏ورزي، سعادت اخروي، اهل ‏بيت، عقل، وحي، دوستان خدا