سيماى پرهيزگاران در خطبه متقين اميرمؤمنان عليه السلام؛ معرفت ناب و تكليف مدارى (2)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و چهارم / شماره پیاپی 218 / صفحه 5-10

چکیده :

اين متن شرحى است بر كلام اميرمؤمنان على عليه السلام در باب صفات شيعيان واقعى. حضرت طليعه معرفى ويژگى شيعيان را سه ويژگى كلى مى شمارند كه جامع و محور ساير صفات آنان است: معرفت حقيقى خداى متعال، عمل به دستورات و دارا بودن فضايل و ملكات فاضله.
فلسفه شناخت فضايل در كلام بزرگان و ائمّه اطهار عليهم السلام اين است كه ما مدعيان تشيع، به شيعيان واقعى شباهتى يابيم. معرفت واقعى خدا زمانى به دست مى آيد كه انسان خداوند را با همه صفات ثبوتى و سلبى و صفات ذات و فعل او بشناسد و به آنها باور داشته باشد. اين معرفت زمانى بر رفتار انسان اثر مى گذارد كه عميقا در جان و روح او نفوذ كرده باشد؛ انسانى كه باور ندارد خداوند به هر رفتارى پاداش و كيفرى مى دهد و او مالك يوم الدين است و در قيامت اعمال ما را حسابرسى مى كند، بر اعمال خويش مراقبتى نخواهد داشت. ازاين رو، شيعيان واقعى كه عارف به خدا هستند، لوازم آثار معرفتشان بايد در رفتار و حركات آنان تجلى يابد. پس رفتار و ويژگى هاى انسان هنگامى ارزشمند است كه محور آنها معرفت خدا باشد.

کلیدواژه‌های مقاله :عرفان، معرفت ناب، فضايل اخلاقى، معرفت