جلوه ‏ها و آثار ذكر خدا

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و سوم / شماره پیاپی 200 / صفحه 5-10

چکیده :

اين متن شرحى است بر دعاى امام سجاد عليه‏ السلام پيرامون آثار ذكر خدا. قلب و روح انسان مركز عواطف و احساسات است، از جمله اين احساسات، محبت است. آنچه با طبع انسان سازگار هست، معمولاً انسان به آنها وابستگى و دلبستگى دارد. اين محبت داراى سلسله‏ مراتب طولى است. عالى ‏ترين مرتبه آن «وله» و «هيام» است. «وله» حيرت از شدت محبت است و «هيام» مرتبه ‏اى است كه فرد از شدت عشق و محبت ديوانه و سرگشته كوى معشوق مى ‏گردد و همه توجهات او معطوف معشوق و همه هستى خود را فراموش مى ‏كند. مظهر تام عشق به خدا، حضرت ابراهيم عليه ‏السلام است. مرتبه نازل‏تر چنين حالتى در ارتباط با دعا، خدا و ائمّه اطهار عليهم ‏السلام محقق مى ‏شود. برخى چنان عشقى به امام حسين عليه ‏السلام و اميرمؤمنان على عليه ‏السلام دارند كه حاضرند همه هستى خود را تقديم ايشان كنند.

کلیدواژه‌های مقاله :عشق، محبت، وله، هيام، آرامش، ذكر خدا