خواب و استراحت در سيره نبوی(صلی الله عليه وآله)

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد رضا جباری

سال شانزدهم / شماره پیاپی 114 / صفحه

چکیده :

خواب و استراحت از بخش هاي اجتناب ناپذير حيات هر موجود زنده است. بدين لحاظ، براي ما انسان ها شناخت چگونگي و آداب مربوط به خواب و استراحت بندگان برگزيده الهي، جالب، جذّاب و درس آموز است. درباره چگونگي و آداب خواب و استراحت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله)روايات متعدد و متنوعي از طريق اهل بيت(عليهم السلام) و غير آنان نقل شده است. اين روايات را مي توان در شش محور دسته بندي كرد:
زمان، مقدار، مكان، چگونگي خواب و استراحت پيامبر اكرم(صلي الله عليه وآله) و حالات قبل و بعد از آن. توجه بيش از پيش به سيره حضرات معصومان(عليهم السلام) در زندگي فردي و اجتماعي ايشان، كه حاوي نكات بسيار آموزنده و تربيتي است، همواره براي رهپويان و انسان هاي تشنه و شيفته كمال و سعادت، جذّاب و پر رمز و راز بوده است. باشد كه از اين خوان تحفه اي برگيريم.

کلیدواژه‌های مقاله :خواب و استراحت، زمان خواب و استراحت، چگونگي خواب و استراحت، مسواك، تلاوت قرآن، وضو