مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : گزیده الخصال
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : دوم
تاریخ انتشار : 1395
تعداد صفحه : 76
قطع : رقعی
زبان : عربی ـ فارسی
جستجو در Lib.ir

گزیده الخصال

عرضه 150 حدیث از کتاب الخصال، با ترجمه و اعراب گذاری

الخصال از کتاب های مشهور شیعه است. گزینش احادیث زیبا و ابتکار در سبک تألیف (روایات عددی)، سبب شده که این کتاب همواره نظر خوانندگان را به خود جلب کند.

ابواب کتاب به ترتیب از یگانه ها شروع و باب صدگانه و بیش از صدگانه ها ادامه یافته است. نوزده باب (از باب خصلت های یگانه تا باب خصلت های نوزده گانه) به ترتیب اعداد تنظیم شده اند و بیشترین بخش کتاب را تشکیل می دهند.

تمام روایات الخصال با سند متصل، از معصومان علیهم السلام نقل شده است. بیشتر این روایات از طریق راویان شیعی است. برخی از روایات مهم و مشهور این کتاب عبارتند از: حدیث ۱۲ خلیفه و امام بعد از نبی؛ حدیث ۳۰ علامت امامان؛ حدیث ثواب حفظ ۴۰ حدیث و بیان ۴۰ حدیث از رسول خدا برای امیرالمؤمنین علیهماالسلام؛ رسالة الحقوق امام سجاد علیه السلام؛ حدیث ۷۰ منقبت اختصاصی امیرالمؤمنین علیه السلام و حدیث تعلیم ۱۰۰۰ باب علم به امیرالمؤمنین علیه السلام. شیخ در این کتاب به برخی از کتاب هایش ارجاع می دهد از جمله: کتاب النبوة، المعرفة فی الفضائل، التوحید، علل الشرایع، صفات الشیعه، کمال الدین و ... ؛ و در برخی از کتبش، به کتاب الخصال ارجاع می دهد مانند کتاب من لایحضره الفقیه؛ بنابراین، شیخ صدوق این کتاب را بعد از ۳۵۴ و قبل از ۳۶۸ (سال تألیف کتاب من لایحضره الفقیه) نوشته است.

پربرگ بودن آثار حدیثی و ظهور پاره ای از مطالب ضعیف و غیرعصری در آنها و نیز در دسترس نبودن ترجمه ی فارسی یا ترجمه ای امروزین از برخی متون حدیث کهن، گروهی را که طالب کتاب های گزیده هستند، از مطالعه آنها باز داشته است.

از این رو معاونت فرهنگی هنری مؤسسه دارالحدیث، گزیده سازی مهم ترین کتاب های حدیثی از کهن ترین آنها تا عصر حاضر را با ویژگی های زیر در دستور کار خود قرار داده و تاکنون هفت گزیده نشر یافته است:

مهمترین ویژگی های این مجموعه را می توان چنین برشمرد:

۱. شامل گزیدهٔ مهمترین متون حدیثی است.

۲. حجم هر کتاب و ترجمهٔ آن، میان یک صد تا دویست صفحه است.

۳. سعی شده است تا در ترجمهٔ احادیث، نثر معیار رعایت شود.

۴. همهٔ گزیده ها در قطع و طرح یکسان عرضه می شوند.

۵. هر گزیده شامل مقدمه، متن و نمایه است: مقذمه، به اختصار، دربردارندهٔ زندگانی و جایگاه علمی پدیدآورندهٔ کتاب و گزارشی از محتوا و ترسیم جایگاه آن درمیان متون حدیثی است. متن، شامل احادیث برگزیده همراه با اعراب، ترجمه و در صورت نیاز، شرح است. در نمایه، فهرست موضوعی کاملی در پایان هر مجموعه ارائه می شود که با رجوع به آن می توان به صورت موضوعی به احادیث دست یافت.

۶. منابع احادیث، حتی الامکان، شناسایی شده و در پانوشت هر صفحه آورده شده اند؛ جز در متونی که از مصادر اصلی به شمار می آیند.

۷. سعی شده است در گزیده ها، ترتیب مطالب رعایت شود. در مواردی که ساختار جدیدی در نظر گرفته شود، در مقذمه به آن تصریح می شود.

۸. در انتخاب احادیث، حتی الامکان، معیارهای ذیل در نظر بوده است: الف. عموم به آن نیازمند باشند؛ ب. کوتاه، گویا و کاربردی باشد؛ ج. ناظر به یکی از مسائل اعتقادی، عبادی، اخلاقی، تربیتی، اجتماعی، اقتصادی و... باشد، امید به زندگی را افزایش دهد و مکارم اخلاقی و اصول انسانی را تقویت کند.

تعداد ۱۵۰ حدیث از کتاب الخصال، تألیف شیخ صدوق گزینش و در «گزیده الخصال» عرضه شده است.