بررسی تطبیقی روایات فریقین در تشریع عمره تمتّع

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مجید معارف

سال اول / شماره پیاپی 2 / صفحه 89-104

چکیده :

در دوره جاهلیت، حج و عمره به عنوان دو عبادت مستقل به شمار می‌آمده و در دو زمان مختلف از سال (عمره در ماه رجب، و حج در ماه‌های حج) برگزار می‌شده است. پس از ظهور اسلام، این دو عبادت با همان وضع از سوی مردم انجام می‌پذیرفت تا آنکه در سال دهم هجری و در جریان حجه الوداع به فرمان پیامبر(ص)، عمره هم‌زمان با ادای مناسک حج برگزار و بر انجام توأمان آن تا ابد تأکید شد. علی‌رغم تثبیت این حکم شرعی در روایات شیعه و سنی، در خصوص اصل تشریع عمره تمتع و نیز بقا یا نسخ آن اختلافاتی در روایات اهل سنت به چشم می‌خورد که این مقاله در صدد بررسی تطبیقی این موضوع در روایات شیعه و سنی و نیز داوری درباره اختلافات موجود است.

کلیدواژه‌های مقاله :عمره تمتع، حج تمتع، حجه الوداع، حج افراد، حج قران، سنت نبوی، سیره معصومان(ع)