معرفی جامع حدیثی «الفصول المهمة فی اصول الائمة»

نشریه : سفینه

نویسنده : پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : فرهاد احمدی آشتیانی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 57 / صفحه 158-172

چکیده :

چکیده: کتاب «الفصول‌المهمة‌ فی‌ اصول‌الائمة» تألیف شیخ حر عاملی، از جمله جوامع حدیثی مطلقی است که در دوران متأخرین تألیف یافته و 3194 حدیث دارد که از دو مقدمه و پنج بخش تشکیل شده است. مقدمه اول به انگیزه و چگونگی تألیف اثر و مقدمه دوم به بحث حجیت دلالت لفظ عام بر مصادیق آن پرداخته است. روایات کتاب در بخش‌های پنج‌گانه اصول‌ اعتقادي، اصول فقه، احکام فقهی، روایات طبی و نوادر ترتیب یافته‌اند. انگیزه مؤلف در تألیف این جامع آن بوده است که نشان دهد، تمام معارف دینی را می‌توان با توجه به روایات امامان شیعه: و بدون رجوع به استنباطات به دست آورد. نوشتار حاضر با کاربست قریب به بیست اصل که در قالب چهار محور عمده سامان یافته‌اند، به بررسی ویژگی‌های ساختاری این جامع حدیثی و ملاحظات مؤلف در تدوین آن پرداخته است. ساختار غریب این جامع که ناشی از عدم ارائه دسته­ بندی موضوعی روایات از سوی مؤلف در هر کدام از بخش‌های کتاب است، باعث گردیده تا این اثر با اقبال درخوری مواجه نشود. طبقه ­بندی موضوعی این جامع حدیثی ارزشمند می‌تواند گام مؤثری در رونق یافتن آن و رجوع طبقات مختلف به آن باشد. معرفی مختصر عاملی و فهرست آثارش همراه با تبیین ملاحظات فنی و علم الحدیثی او نیز در این مقاله آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جوامع حدیثی؛ وسائل الشیعه (کتاب)؛ عاملی، شیخ حر– ملاحظات علم الحدیثی؛ الفصول المهمه فی اصول الائمه (کتاب) – ویژگی ­ها.