شيعيان واقعی؛ پای بند به دين، دورانديش و نرم‌خو

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال بیست و ششم / شماره پیاپی 239 / صفحه 5-11

چکیده :

توصيف و بيان ويژگي‌هاي پرهيزگاران و شيعيان واقعي در روايت نوف بکالي و در خطبة متقيان در نهج‌البلاغه با ذکر سه صفت و ويژگي کلي آغاز مي‌شود که عبارتند از: عرفان به خداوند، عامل‌بودن به امر الهي؛ و اهل فضايل‌ بودن، و سپس حضرت به‌ تفصيل اين صفات و مصاديق کلي آنها را بيان، و همچنين نمادها، جلوه‌ها و نشانه‌هاي رفتاريِ صفات و ملکات اخلاقي شيعيان واقعي را نيز توصيف مي‌كنند. حضرت براي تبيين نخستين و دومين ويژگي‌هاي رفتاري آنان مي‌فرمايند: «وَمِنْ عَلَامَةِ أَحَدِهِمْ‏ أَنَّكَ تَرَى لَهُ قُوَّةً فِي دِينٍ وَحَزْماً فِي لِين»؛ از نشانه‌هاي شيعيان واقعي و پرهيزگار اين است که او را توانمند و نيرومند در دين و دورانديش و درعين‌حال نرم‌خو و سازگار مي‌بيني.‏

کلیدواژه‌های مقاله :شيعيان واقعی، تكاليف الهی، موازين اخلاقی