اخلاق و عرفان اسلامی

نشریه : ماهنامه معرفت

نویسنده : پديدآورنده : محمد تقی مصباح یزدی

سال پانزدهم / شماره پیاپی 104 / صفحه

چکیده :

در بخش های پيشين اين دروس و در تبيين حديث قدسی خداوند به حضرت موسی(عليه السلام)، جناب استاد درباره تأثير ايمان و معرفت بر سعادت افراد، انواع شناخت، مراتب ذكر، اطمينان دل(شرط ذكر خدا) و ملاك ارزش انسان مطالبی بيان كردند. در اين درس نيز ايشان برای تنوير اذهان اهل معرفت، به تأكيد خداوند بر پرستش خود، به عنوان مهم ترين هدف خلقت، و راه تقويت ارتباط با او، اخلاص(به عنوان شرط قبولي اعمال)، و تأثير اخلاص امام خمينی(قدس سره)در كارش پرداخته اند.