احادیث صعب و مستصعب - صفحه 3

احادیث صعب و مستصعب

عبدالهادی مسعودی۱

چکیده

روایات فراوانی، حدیث آل محمد علیهم السلام را صعب و مستصعب دانسته‏اند. با گردآوری این روایات، روشن شد که منابع بیشتر آنها کهن و قابل اعتمادند؛ منابع معتبری مانند بصائر الدرجات، الکافی و برخی کتاب‌های شیخ صدوق. اسناد این روایات نیز متعدد و بر پایه ارزیابی نرم‌افزار درایة النور برخی از آنها، صحیح یا موثق هستند. از این رو، به صدور آنها اطمینان داریم.

بر پایه لغت‌شناسی اجتهادی، تشکیل خانواده حدیث و یافتن قرینه‏های درونی و بیرونی، چنین فهمیده شد که مفهوم «حدیثنا» و صعوبت تحمل آن در بیشتر این روایات، به فضایل و کمالات بی‌نظیر اهل‏بیت علیهم السلام نظر دارد. برخی احادیث انگشت‌شمار این مجموعه نیز ناظر به صعوبت علمی مضمون حدیث است. این دو دسته حدیث با هم تعارض ندارند؛ زیرا علوم و معارف والای اهل‏بیت علیهم السلام نیز بخشی از کمالات وجودی ایشان است. مقصود اصلی احادیث صعب و مستصعب، خودداری از بازگوکردن کمالات وجودی اهل‏بیت علیهم السلام برای کسانی است که ظرفیت تحمل آن را ندارند.

کلیدواژه‏ها: صعوبت حدیث اهل‏بیت علیهم السلام، صعوبت امر اهل‏بیت علیهم السلام، تحمل حدیث.

در آمد

روایات فراوانی از زبان اهل‏بیت علیهم السلام، حدیث آل محمد علیهم السلام را صعب و مستصعب و فراتر از تحمل عموم مردمان دانسته‌اند. این روایت‌ها در منابع کهن و معتبری مانند

1.. دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث.

صفحه از 19