مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : امامان شیعه و جنبش های مکتبی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : مشهد
ناشر : بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
نوبت چاپ : چهارم
تاریخ انتشار : 1378
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 376
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

امامان شیعه و جنبش های مکتبی

این اثر تحلیل تاریخی مبارزات و جنبش های مختلف مکتبی شیعیان در عصر حضور امامان شیعه است.

این اثر تحلیل تاریخی مبارزات و جنبش های مختلف مکتبی شیعیان در عصر حضور امامان شیعه است. کتاب، ترجمه سخنرانی های عربی مدرسی درباره جنبش های یاد شده است و پدید اورنده، با بهره گیری از منابع حدیثی و روایات اهل بیت، مواضع امامان را درباره این جنبش ها بررسی کرده است. وی، در بررسی هر یک از این جنبش ها و قیام های علویان که به نوعی بازتاب قیام امام حسین(ع) بوده، زندگی امامان را ملاک کار پژوهش قرار داده و با بیان شمه ای از سیره ائمه به تحلیل جنبش های مکتبی دوران آنها پرداخته و کوشیده است مواضع هر یک از امامان را در برابر جنبش همان عصر روشن سازد و تا حدودی شبهات درباره مشروعیت این جنبش ها را بر طرف کند.

محتوا و مباحث این پژوهش در سه فصل سامان داده شده است. فصل نخست، درآمدی است بر پژوهش تاریخ مکتبی و چگونگی و فلسفه بررسی تاریخ. فصل دوم، ویژه بررسی جنبش های مکتبی و سیاسی در زمان امویان است، که جنبش توابین، آغاز و انجام قیام مختار، جنبش و نهضت زیدیه و برخورد امام باقر و امام صادق با آن و دلایل سقوط امویان، در آن بررسی شده است.

فصل سوم که مفصل تر از دو فصل دیگر است، شامل دو مبحث است. در مبحث اول، به برخی از جنبش های شیعی در زمان بنی عباس اشاره کرده و چگونگی جهت دهی امامان را به امت بازگو می کند و در مبحث دوم، زندگی و دوران هر یک از امامان را از هفتمین امام، بررسی کرده و علاوه بر پرداختن به نقش آنان در جنبش های دینی و سیاسی و چگونگی برخورد آن بزرگان با خلفای عباسی، به نوع مواجهه آنان با مبارزان سیاسی ـ مذهبی زمان خودشان نیز، اشاره می کند. تحلیل گر جنبش های شیعی یاد شده، در آغاز از تاریخ، فهم آن، اختلاف امامان در روش، تمدن، مراحل تاریخی و چگونگی بررسی تاریخ نیز، سخن گفته است.