مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : شبهه شناسی
پديدآورنده : هادی صادقی
زمان پدیدآورنده: معاصر
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1397ش
تعداد جلد : 1
تعداد صفحه : 342
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

شبهه شناسی

کتاب شبهه شناسی به منظور پاسخگویی به بخشی از رایج ترین شبهات در باب باورها و شعائر دینی نگاشته شده است.

کتاب شبهه شناسی به منظور پاسخگویی به بخشی از رایج ترین شبهات در باب باورها و شعائر دینی نگاشته شده است. بدیهی است که هیچ پاسخ دهنده ای نمی تواند به تلاش عالمان پیش از خود بی توجه باشد و باید ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود، خود نیز بر این ظرفیت ها چیزی بیفزاید و در توسعه دانش دفاعیه سهیم گردد. در این کتاب بر همین سياق حرکت شده است. در زمانه ما به دلیل گسترش و آسان شدن بی حد و حصر ارتباطات، شبهات نیز به وفور در دسترس قرار گرفته است و نمی توان در یک مجموعه محدود همه را آورد. لذا نویسنده به تناسب سطح مخاطبان، درس ها، ضرورت ها و اهمیت مسائل، از میان شبهات انتخابی صورت گرفته و در این مجموعه به آنها پرداخته است.

موضوعاتی از قبیل توحید و مسائل آن، صفات خدا، خیر و شر و عدل الهی، وحی و نبوت، امامت و رهبری و ولایت فقیه، زیارت و بنای بر قبور، برخی مسائل مورد ابتلا و پر تکرار شرعی مانند وضو و نماز و سجده بر تربت و مانند آن در این کتاب آمده است.

این کتاب در چند دوره مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث تدریس شده است. در جلسات مجازی (بر خط/ بی درنگ) که در هر نیمسال تحصیلی تشکیل می شده، پرسش های دانشجویان مطرح و پاسخ هایی از سوی نویسنده ارائه می گردید. گزیده ای از این پرسش و پاسخ ها در انتهای کتاب، به عنوان ضمیمه، آمده است که می تواند روشنایی بیشتری بر مباحث بیفکند.

کتاب دارای شانزده درس با عناوین زیر است:

درس اول: توحید و شرک

درس دوم: توسّل و تبرّک

درس سوم: شفاعت

درس چهارم: بنای بر قبور

درس پنجم: زیارت قبور

درس ششم: مسئلۀ شرّ

درس هفتم: حقیقت وحی و نبوت

درس هشتم: پایان پیامبری

درس نهم: مصونیت وحی و تحریف ناپذیری قرآن

درس دهم: دین دنیوی شده

درس یازدهم: امامت و رهبری

درس دوازدهم: ولایت فقیه و رهبری

درس سیزدهم: عدالت صحابه

درس چهاردهم: سبّ و لعن

درس پانزدهم: تقیّه

درس شانزدهم: مسائل فقهی وضو و نماز