مطالعه کتاب خرید کتاب دانلود کتاب
عنوان کتاب : نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
تعداد صفحه : 188
قطع : وزیری
زبان : فارسی
جستجو در Lib.ir

نقد متن و بررسی شبهات پیرامون نهج البلاغه

پاسخگویی به شبهات در باره نهج البلاغه

به موازات اقبال روزافزون مسلمانان شیعه و سنی، شبهات استنادی درباره نهج البلاغه و چگونگی استناد آن به امیر مؤمنان(ع) از سوی مخالفان مطرح شده و پاسخ های مناسب نیز بدان داده شده است.

افزون بر شبهات استنادی، گاه شبهات مضمونی و محتوایی نسبت به برخی از مطالب موجود در نهج البلاغه یافت می شود که نیازمند دقت و تأمل بیشتر است. متونی که ممکن است به ظاهر تحقير مخاطب، جبر و اختیار، تعارض با عصمت، الهی بودن یا مردمی بودن حکومت امام(ع)، مباحث مرتبط با زنان، خودستایی و... را به ذهن مخاطب متبادر کند. برخی از این شبهه ها در این مجموعه مورد اشاره قرار گرفته و پس از تبیین و ترسیم روش مطلوب علمی پاسخگویی به شبهات، پاسخ هر شبهه به تفصیل بیان شده است.

کتاب در شانزده درس با عنوان های زیر سامان یافته است:

درس اول : راز ماندگاری نهج البلاغه

درس دوم و سوم: شبهات استنادی  مطرح شده  پیرامون نهج البلاغه

درس چهارم: بررسی شبهات متنی مطرح شده پیرامون نهج البلاغه

درس پنجم: مراحل پاسخگویی به شبهات متنی

درس ششم:بررسی شبهه نقصان عقل در زنان خطیه ۸۰

درس هفتم: بررسی شبهات مطرح شده پیرامون خطبه ۲۲۸

درس هشتم:بررسی شبهات متنی مطرح شده پیرامون خطبه ۵۷

درس نهم: شبهات مطرح شده پیرامون نامه ۶

درس دهم:بررسی شبهه متنی مطرح شده پیرامون جبر و اخیتار در نهج البلاغه

درس یازدهم:بررسی شبهه متنی استفاده از عبارات تحقیر آمیز در نهج البلاغه

درس دوازدهم:بررسی شبه متنی خودستایی امام علی(ع) در نهج البلاغه

درس سیزدهم:بررسی شبه متنی صنفی بودن اخلاق در نهج البلاغه

درس چهاردهم:بررسی شبهات متنی مطرح شده پیرامون خطبه ۲۰۵ و ۲۱۶

درس پانزدهم:بررسی تعدادی از شبهات متنی مطرح شده پیرامون نهج البلاغه

درس شانزدهم:جمع بندی و نتیجه گیری